01/04/2016

Mapa stacji meteo

O serwisie

System wspomagania decyzji Vademecum jest ogólnodostępną częścią projektu Vademecum i będzie sukcesywnie rozbudowywany. W sezonie 2016 obejmie sieć kilkudziesięciu stacji pogodowych z danymi na temat poziomu zagrożenia ze strony najgroźniejszych patogenów jabłoni, drzew pestkowych oraz owoców jagodowych: truskawki i maliny. Specjalnie przygotowane mapy pozwalają wybrać najbliższą stację pogodową. Dane ze stacji pogodowych są powiązane z publikowanymi cyklicznie na naszej stronie internetowej komunikatami o zagrożeniach w ochronie drzew owocowych i upraw jagodowych.

Projekt Vademecum to pakiet różnych działań firmy Bayer i partnerów na rzecz produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości. Firma Bayer od kilku lat realizuje strategię rozbudowy palety produktów do ochrony upraw ogrodniczych. Celem naszej firmy jest dostarczenie ogrodnikom nowoczesnych środków, które stosowane w integrowanych programach będą rozwiązywały podstawowe problemy w ochronie przed patogenami.

W sezonie 2016 firma Bayer dodatkowo proponuje najlepszym gospodarstwom ogrodniczym i grupom producenckim stosującym produkty naszej firmy, formalny udział w projekcie, który ma spełniać oczekiwania producentów, dystrybutorów i konsumentów owoców i warzyw, dotyczące ochrony i produkcji na najwyższym, światowym poziomie. Vademecum to więcej niż ochrona roślin, to współpraca różnych podmiotów zainteresowanych produkcją ogrodniczą w Polsce. Głównie uprawy promowane w sezonie 2016 to: jabłoń i uprawy jagodowe. W przyszłości planowane jest włączenie do projektu kolejnych upraw np. warzyw. 

Cele projektu Vademecum:

  • Dostarczanie rozwiązań uprawowych i aktywnie wspieranie bezpiecznej produkcji żywności wysokiej jakości
  • Wspólne promowanie projektów jako rozwiązań przewyższających formalne wymagania w produkcji i logistyce np. poprawa trwałości owoców i ograniczanie MRL/ NDP
  • Promowanie projektu przez Bayer i partnerów, na różnych rynkach i różnych etapach łańcucha dostaw żywości


Celem firmy Bayer jest pozycja lidera w ochronie roślin i bezpiecznej produkcji żywności, a także wspieranie promocji polskich produktów ogrodniczych wysokiej jakości. Przez wprowadzanie kompleksowych rozwiązań, działań takich jak specjalistyczne doradztwo, system wspomagania decyzji Vademecum i różne działania promocyjne będziemy w stanie podnieść jakość produktów ogrodniczych oferowanych sieciom supermarketów, przetwórcom, eksporterom i konsumentom.

Komunikaty

Komunikat sadowniczy z dnia 8 września 2017 roku

Przedzbiorczo, gdy warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi i procesowi infekcji przez patogeny grzybowe, należy wykonać minimum dwa zabiegi produktami, które nie tylko...

Komunikat sadowniczy z dnia 21 sierpnia 2017 roku

Od momentu pękania pąków, corocznie rozpoczynamy ochronę drzew owocowych przed patogenami i szkodnikami, które w mniejszym bądź większym stopniu mogą wpłynąć na...

Komunikat jagodowy z dnia 21 czerwca 2017 roku

Na wielu owocujących już plantacjach w bardzo dużym nasileniu obserwujemy obecność przędziorka chmielowca. Zaobserwować można wszystkie stadia rozwojowe, począwszy...

Komunikat warzywniczy z dnia 05.06.2017 roku

W rejonach Polski zachodnio-południowej zauważono już pierwsze osobniki wciornastka. Dlatego zalecam lustracje plantacji pod kątem obecności tego uciążliwego...

Komunikat sadowniczy z dnia 2 czerwca 2017 roku

Obecnie na gruszach występują wszystkie stadia rozwojowe miodówki gruszowej z przewagą jaj o zabarwieniu białym lub kremowo-pomarańczowym składanych przez samice...

Komunikat jagodowy z dnia 2 czerwca 2017 roku

Na skutek przymrozków i niesprzyjającej pogody w okresie kwitnienia stopień zawiązania owoców jest na poziomie średnio od 20 do 70%. Zdarzają się plantacje, gdzie...

Komunikat jagodowy z dnia 19 maja 2017 roku

Coraz bardziej widoczne są uszkodzenia na plantacjach odmian „jesiennych” zarówno po przymrozkach kwietniowych, jak i majowych. Uszkodzone pędy podejmują wzrost z...

Komunikat warzywniczy z dnia 19.05.2017 roku

W bieżącym tygodniu obserwujemy dalszą poprawę warunków temperaturowych. Sprzyja to poprawie kondycji roślin uprawnych, i jednocześnie bardzo uaktywnia szkodniki. W...

Komunikat warzywniczy z dnia 15.05.2017 roku

Koniec zeszłego tygodnia przyniósł nam znaczną poprawę warunków pogodowych, ustały opady deszczu, temperatura oscyluje na poziomie 15-22 stopni C. Sprzyja to poprawie...

Komunikat jagodowy z dnia 15 maja 2017 roku

Na plantacjach obserwujemy uszkodzenia jakie miały miejsce po przymrozkach (fot.1) w terminach 16/17.04, 20/21.04 oraz 9/10.05. W najbliższym tygodniu, który zapowiada...

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.