Komunikat jagodowy z dnia 22 czerwca 2016 roku

 • Drosophila suzukii – zagrożenie w uprawach jagodowych.
  Szkodnik ten jest polifagiem, stwarza więc ogromne zagrożenie dla producentów upraw jagodowych szczególnie: borówki wysokiej, truskawki, maliny, jeżyny, porzeczki. Do stwierdzenia obecności muszki na naszej plantacji najlepiej wykorzystać pułapki ze specjalnym płynem wabiącym. Do monitoringu Drosophila suzukii stosuje się komercyjne pułapki wabiące, które wystawiane są w rejonach produkcji owoców miękkich. Można również wykorzystać pułapki i płyn wabiący wykonany we własnym zakresie. Pułapkę można wykonać z wykorzystaniem plastikowej butelki z szeroką szyjką i płynu sporządzonego na bazie octu winnego i czerwonego wina w proporcjach – 200 ml octu + 50 ml wina. W górnej części butelki należy wywiercić kilka małych otworów -  średnicy 2-3 mm z 3 stron, następnie wlać płyn i zakręcić butelkę. Tak przygotowane pułapki zawiesza się na grubszych pędach krzewów lub specjalnych kołkach na plantacji. Pułapki powinny być umieszczone na wysokości owocowania krzewów.

                    (Fot. 1,2)

Szczególną uwagę należy zwrócić na owoce ze zranieniami. Wokół zranienia tkanka zapada się - to efekt nakłucia przez samicę skórki owocu i złożenia jaja, dalszego niszczenia dokonują młode larwy, które żywią się jego miąższem.
Na chwilę obecną, do walki z muszką plamoskrzydłą (nazwa potoczna) dopuszczone zostały preparaty: PATRIOT 100 EC (pyretroid zawierający deltametrynę – karencja 7 dni), CALYPSO 480 SC (karencja w zależności od uprawy 5-21 dni) oraz środek zawierający spinosad.

Truskawki

 • Na plantacjach na których trwają zbiory można zaobserwować pleśniejące owoce. Jest szczególnie widoczne na odmianach podatnych tj. ‘Senga Sengana’ (fot.4).
  W tej fazie warto wykorzystać fungicydy o krótkim okresie karencji. Należy przy tym zwracać uwagę na karencję środków. Do wykonania zabiegów polecam środki: LUNA SENSATION 500 SC w dawce 0,8 l/ha (karencja 3 dni) oraz TELDOR 500 SC w dawce 1,5 l/ha (karencja 1 dzień). 
 • Na wielu plantacjach można stwierdzić mączniaka prawdziwego truskawki (fot.3). Zarodnikowaniu i rozprzestrzenianiu zarodników grzyba sprzyja ciepła (15-27 st. C) i sucha pogoda, infekcjom zaś – wysoka wilgotność utrzymująca się wewnątrz roślin truskawki. Stosując środek LUNA SENSATION 500 SC przeciwko szarej pleśni zabezpieczy się plantacje również przed mączniakiem. Do zwalczania mączniaka można również wykorzystać ZATO 50 WG (karencja 7 dni)
 • Coraz więcej jest przędziorków. Panująca pogoda sprzyja jego namnażaniu się. Przy panujących temperaturach cykl rozwojowy jest bardzo krótki, dlatego wskazane jest robienie regularnych lustracji – zalecane 1 raz w tygodniu. Próg zagrożenia po zbiorach to 5 stadiów ruchomych na 1 listek liścia złożonego z 4 prób po 50 wyrośniętych liści. W przypadku zagrożenia zaraz po zbiorach wskazane jest zaplanować zabieg. Stosując ENVIDOR 240 SC zwracam uwagę na to, żeby bardzo dobrze pokryć liście cieczą użytkową. Envidor należy stosować max. 1x w sezonie.
 • Po zbiorach warto zwrócić uwagę na roztocza truskawkowca. Roztocz żeruje na zwiniętych, najmłodszych liściach. Powoduje ich deformacje i hamuje wzrost. Zasiedla sadzonki i jest przenoszony na nowe plantacje. Lustracje wykonuje się od wiosny do sierpnia, pod lupą sprawdza się najmłodsze zwinięte jeszcze liście. Lustracje po zbiorze wykonuje się co dwa tygodnie pobierając po 4 próby po 25 najmłodszych liści. Próg szkodliwości to 6 roztoczy na 1 listek liścia złożonego.
 • Opuchlak truskawkowiec – po zbiorze należy zwrócić uwagę na zwalczanie tego szkodnika opryskując dokładnie rośliny oraz glebę pod nimi. Zarejestrowane są preparaty zawierające acetamipryd.

                    (Fot. 3,4)

Maliny

 • Należy kontynuować ochronę przeciwko zamieraniu pędów malin oraz szarej pleśni. W zależności od fazy rozwojowej malin, należy dokonać odpowiedniego doboru środka ochrony roślin z uwzględnieniem ewentualnej karencji. Do wykorzystania jest kilka grup środków ochrony roślin. Zalecam przemienne stosowanie środków ochrony roślin (rotacja grup). Większość dostępnych środków można stosować maksymalnie 2x w sezonie. Po ostatnich opadach deszczu w większości regionów Polski, na odmianach jesiennych należy prowadzić monitoring występowania rdzy. W przypadku pojawienia się pierwszych symptomów należy wykonać zabieg fungicydem Zato 50 WG.

                         

Tomasz Gasparski, Bayer

Zdjęcia:
1,2 – www.jagodnik.pl 
3,4 – Tomasz Gasparski

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.