Komunikat jagodowy z dnia 27 lipca 2016 roku

Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale w moim odczuciu warto „podglądać” zachowywanie się zwierząt, czasem nawet tych najmniejszych, gdyż są one w stanie przewidywać ewentualne załamanie się pogody. Moją niezawodną grupę zwierzątek, które spotkać możemy właściwie wszędzie (w sadzie i ogrodzie) są mrówki.

W ubiegłym tygodniu, kiedy panowała iście wakacyjna pogoda, a prognozy tygodniowe nie mówiły jeszcze o załamywaniu się pogody, moją uwagę przykuły wspomniane już mrówki. Budowały już kopce, co ja zawsze odczytuję, że nadchodzą deszcze i to w wersji większych opadów. Kopce nigdy nie były obserwowane przeze mnie, kiedy ma padać delikatnie. I sprawdziło się… Wczorajszy opad w Brzeznej wyniósł ponad 60 mm.


              (Fot. 1)

Nowa rejestracja - DECIS MEGA 50 EW

 • Na podstawie decyzji MRiRW z dnia 21 lipca 2015 DECIS MEGA 50 EW uzyskał rozszerzenie o UPRAWY MAŁOOBSZAROWE. Będzie już możliwe stosowanie Decis Mega w takich uprawach jak: porzeczka czarna, czerwona i biała, borówka wysoka, aronia, malina, jeżyna i truskawka. Dawka rejestracyjna wynosi 0,25 l/ha. Okres karencji dla truskawki wynosi 3 dni, a dla pozostałych upraw jagodowych 7 dni.

 

Maliny owocujące na pędach tegorocznych

 • Przebieg pogody sprzyja rozwojowi przędziorków. Na plantacjach odmian jesiennych obserwuje się wysokie zagrożenie przędziorkiem chmielowcem. Obserwujemy dużą ilość form ruchomych przędziorków oraz liczne jaja. Zachęcam do wykonania lustracji na obecność tego szkodnika. W tym celu powinno się przejrzeć 3-4 próby po 50 pojedynczych liści z liścia złożonego (łącznie 150-200 liści). Próg zagrożenia to 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego. Po przekroczeniu progu zagrożenia należy niezwłocznie wykonać zabieg zarejestrowanymi preparatami np. zawierającymi abamektynę – mają one trzydniowy okres karencji.
 • W przypadku stwierdzenia na danym obszarze występowanie szkodnika Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła) do ochrony przed tym polifagiem można zastosować zarejestrowane środki ochrony roślin: DECIS MEGA 50 EW oraz PATRIOT 100 EC (pyretroidy zawierający deltametrynę ), jak również CALYPSO 480 SC (karencja w zależności od uprawy 5-21 dni).


Przypominam, że szkodnik ten stwarza ogromne zagrożenie dla producentów upraw jagodowych, a szczególnie dla: borówki wysokiej, truskawki, maliny, jeżyny, porzeczki. Do stwierdzenia obecności muszki na naszej plantacji najlepiej wykorzystać pułapki ze specjalnym płynem wabiącym. Więcej informacji znajdziecie Państwo w komunikacie jagodowym z dnia 22 czerwca br.

                    (Fot. 2,3)

 • Kolejnym zagrożeniem na plantacjach malin jesiennych są tworzące się kolonie mszyc. Systematycznie lustracje plantacji (co 7-14 dni) pozwalają na terminowy zabieg ochrony i zabezpieczają przed zawirusowaniem roślin, a nawet z czasem całej plantacji. Do ochrony plantacji przed mszycami można wykorzystać CALYPSO 480 SC lub DECIS MEGA 50 EW. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietami środków zwłaszcza w kwestii prewencji i karencji dla poszczególnych upraw.

                    (Fot. 4,5)

 • Z uwagi na przebieg pogody należy kontynuować ochronę przed zamieraniem pędów malin oraz szarą pleśnią. W zależności od fazy rozwojowej malin, należy dokonać odpowiedniego doboru środka ochrony roślin z uwzględnieniem ewentualnej karencji. Do wykorzystania jest kilka grup środków ochrony roślin. Zalecam przemienne stosowanie środków ochrony roślin (rotacja grup). Większość dostępnych środków można stosować maksymalnie 2x w sezonie. TELDOR 500 SC charakteryzuje się jednodniowym okresem karencji. Dawka wynosi 1,5 l/ha.

                    (Fot. 6,7)

 • Duże zagrożenie w tym sezonie stanowi rdza maliny. W przypadku niektórych odmian należy rozważyć jeszcze ewentualny zabieg zabezpieczający rośliny przed tą chorobą. Do ochrony można wykorzystać ZATO 50 WG. Okres karencji dla tego środka wynosi jednak 14 dni.

 

Maliny owocujące na pędach dwuletnich

 • Po zbiorach poszczególnych odmian należy odpowiednio zadbać o plantację. W tym celu należy dokonać stosownych lustracji pod kątem występowania szkodników i chorób. Należy również zadbać o nawożenie, które przygotuje rośliny do późniejszego przezimowania.
 • Po zbiorach należy zwrócić uwagę na obecność przędziorków. Dużym błędem jest pozostawianie plantacji samej sobie (i szkodnikom). Zalecam lustrację na obecność przędziorków. W przypadku stwierdzenia tego szkodnika i po przekroczeniu jego progu szkodliwości wskazane jest zwalczanie stosując np. ENVIDOR 240 SC w dawce 0,4 l/ha. Przypominam, że na plantacjach malin, Envidor 240 SC można stosować do kwitnienia lub po zbiorach. Proszę pamiętać, że wytwarzana przez przędziorki „pajęczynka” może spowodować słabsze działanie preparatów kontaktowych, gdyż ciecz robocza zatrzymująca się na pajęczynie nie jest w stanie w idealny sposób pokryć cały liść. Dobre pokrycie liścia cieczą użytkową to klucz do sukcesu w zwalczaniu przędziorków preparatami kontaktowymi.
 • Przebarwiacz malinowy – w ciągu roku występuje 4-5 pokoleń. Zimują samice w pąkach malin. Szpeciel ten jest wektorem wirusa plamistości liści maliny. W ostatnich sezonach szpeciele wystąpiły nie tylko na odmianie Glen Ample, ale również na odmianach Benefis, Veten, Polka. Obecnie brak jest zarejestrowanych preparatów. Po części tego szkodnika ograniczają zabiegi wykonywane do zwalczania przędziorków. Na plantacjach na których występują objawy warto po zbiorach wykonać zabieg Envidorem 240 SC (0,4 l/ha).

                   (Fot.8,9)

 • Należy zwrócić uwagę na szkodniki, które mogą mieć negatywny wpływ na rośliny w roku następnym. Na zasiedlonych przez pryszczarka namalinka łodygowego plantacjach zabieg zwalczający tego szkodnika należy wykonać po zbiorach i powtórzyć go po około 14 dniach. Do ochrony zarejestrowane są środki z grupy neonikotynoidów np. CALYPSO 480 SC w dawce 0,2 l/ha. Loty tej muchówki mogą trwać do września i października.
 • Podobnie sprawa wygląda w przypadku występowania przeziernika malinowca. Po zbiorach należy wykonać lustrację, a w razie potrzeby zwalczanie przy użyciu neonikotynoidow. Zastosowanie CALYPSO 480 SC w tym czasie chroni plantację również przed wspomnianym wcześniej pryszczarkiem oraz mszycami.
 • Po zbiorach owoców nie należy zapominać o ochronie przed zamieraniem pędów malin. W zależności od przebiegu pogody, od stanu roślin i ich zagęszczeniu na samej plantacji należy rozważyć kontynuację ochrony. Należy wziąć pod uwagę wykonanie 2-3 zabiegów ochronnych.
 • Choroby pochodzenia glebowego… Na plantacjach, na których był mocniej uszkodzony w okresie zimy system korzeniowy oraz które były lub są bardzo mocno podlewane w poprzednim/bieżącym sezonie, można w dalszym ciągu zaobserwować pojedyncze więdnące rośliny, z żółknącymi liśćmi – być może są to objawy Phytophtory. Po wykopaniu część systemu korzeniowego jest martwa (brunatna), a na szyjce korzeniowej łatwo zeskrobać lekko wilgotną korę. Na takich plantacjach należy prowadzić umiarkowane podlewanie, częstymi, ale mniejszymi dawkami. Zastosowanie nawozów zawierających fosforyny (2-3 razy co 14 dni) z nawadnianiem będzie ograniczało chorobę.

 

Tomasz Gasparski, Bayer

Zdjęcia:
1,6,7 – Tomasz Gasparski
4,5,8,9 – Paweł Krawiec 
2,3 – www.jagodnik.pl

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.