Komunikat sadowniczy z dnia 1 września 2016 roku

Jabłonie i grusze

 • W związku z tym, że jesteśmy już bezpośrednio w okresie przedzbiorczym należy podjąć decyzję na temat zabezpieczenia owoców jabłek i gruszek na czas przechowywania. Przy wyborze środka ochrony roślin należy wziąć pod uwagę choroby, które pojawiały się na owocach podczas ostatniego sezonu przechowalniczego. Jest to istotne, bowiem niektóre środki chronią przed całym pakietem chorób przechowalniczych, inne zaś tylko przed wybranymi chorobami. Warto również wrócić pamięcią do ostatniego sezonu przechowalniczego i przypomnieć sobie z którymi chorobami były największe problemy, która zgnilizna wystąpiła na owocach w trakcie przechowywania.
 • Żeby uchronić zbiory przed stratami przechowalniczymi spowodowanymi nie tylko przez szarą pleśń, ale również przez gorzką zgnilizną jabłek oraz parchem przechowalniczym, w zależności od podatności odmiany, przed zbiorami należy wykonać od 1 do 3 zabiegów fungicydowych. Zazwyczaj wystarczają 2 zabiegi przedzbiorcze wykonane na 5/4 tygodnie oraz 2-1 tygodnie przed zbiorem. Program ochrony powinien być dostosowany do podatności odmian, które znajdują się w danym gospodarstwie.
 • Do największych strat w wyniku występowania chorób pochodzenia infekcyjnego dochodzi poprzez występowanie szarej pleśni, gorzkiej zgnilizny jabłek, parcha przechowalniczego, ale nie bez znaczenia są również choroby przyranne, takich jak miękka, mokra i brunatna zgnilizna.

                     (Fot.1,2)

                     (Fot.3,4)

 • W wielu sadach najgroźniejszą chorobą jest gorzka zgnilizna jabłek (fot. 5 i 6). Jest to choroba wywoływana przez kilka gatunków grzybów z rodzaju Neofabrea, które dawniej nazywały się Pezicula. W okresie przedzbiorczym do infekcji dochodzi poprzez otwarte przetchlinki. Pierwsze objawy choroby widoczne są dopiero w czasie przechowywania, kiedy jabłka są już dojrzałe. Po przeniesieniu owoców do warunków „pokojowych” (temperatura 15 °C), następuje bardzo szybki proces dojrzewania owoców i pojawia się duża ilość plam gnilnych, zwłaszcza na odmianach podatnych. Najbardziej podatnymi odmianami na gorzką zgniliznę owoców są: ‘Golden Delicious’, ‘Ligo’l, ‘Pinova’, ‘Szampion’, ‘Rubin’, ‘Elstar’, ‘Ariwa’, ‘Gala’, ‘Elise’.

                   (Fot. 5,6)

 • W bieżącym sezonie, do ochrony przed całym pakietem chorób przechowalniczych jabłek i gruszek (gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, mokra i brunatna zgnilizna) polecam fungicyd LUNA EXPERIENCE 400 SC w dawce 0,75 l/ha. Preparat ten, poza szerokim spektrum zwalczanych chorób, charakteryzuje się wysoką skutecznością w zabezpieczaniu owoców przed tymi chorobami. Karencja dla jabłoni i gruszy wynosi 14 dni. Preparat ten jak najbardziej wpisuje się w listę produktów przeznaczonych do stosowania w Integrowanej Produkcji.
 • Wprowadzenie preparatu Luna Experience jako środka do stosowania w okresie przedzbiorczym jest bardzo korzystne, gdyż tym samym sadownik ma większą możliwość stosowania rotacji ś.o.r w swoim gospodarstwie, co zabezpiecza przed możliwością uodparniania się grzybów, sprawców wielu chorób, na poszczególne substancje aktywne.
 • W niektórych regionach nadal trwają loty owocówki jabłkóweczki (fot.7). Obserwujemy również loty zwójki bukóweczki. W okresie przedzbiorczym zagrożenie stanowić może także wydłubka oczateczka. Ochrona w oparciu o monitoring powinna być przeprowadzana mając na uwadze dojrzewanie poszczególnych odmian. W pierwszej kolejności zwracam uwagę na odmiany ‘Szampion’, ‘Gala’, czy też ‘Rubin’.

                  (Fot. 7,8)

 • W okresie wzrostu owoców przeznaczonych do dłuższego przechowywania, zwłaszcza odmian wielkoowocowych, istotną sprawą jest ich dokarmianie wapniem. W zależności od odmiany, ilość zabiegów powinna się mieścić w granicach 6-8. Szczególną uwagę należy zwrócić w kwestii odmian takich jak ‘Ligol’, ‘Szampion’, ‘Jonagoldy’, ‘Rubin’, ‘Elise’, ‘Golden Delicious’.
  Do dyspozycji sadownicy mają aktualnie trzy typy nawozów. Najtańsze i najbardziej popularne są nawozy chlorkowe. Następnie, pośrednio cenowe są nawozy siarczanowe. Najdroższe, ale mające wiele zalet są mrówczany. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecam jednak „robienie własnych mrówczanów” jako nawozów dolistnych. Ważnym aspektem technicznym jest to, by owoce pokryć dobrze cieczą roboczą. Dla lepszego przyswajania wapnia, zabiegi najlepiej jest wykonać przy temperaturze około 15oC. Zaleca się stosować od 500 do 1000 litrów wody na 1 ha.
 • Zwracam również uwagę na problem przedwczesnego opadania owoców niektórych odmian. Dotyczy to przede wszystkim odmiany ‘Szampion’, ‘Ligol’ oraz ‘Jonagold’. Na około 2-3 tygodnie przed zbiorem warto rozważyć zabieg na zbyt wczesne, a przy tym niekontrolowane opadanie owoców. W zależności od stosowanego środka karencja może wynieść nawet 3 tygodnie!
 • Proszę pamiętać o odpowiednim przygotowaniu opakowań na czas zbiorów i okres przechowywania. Należy zadbać o to, by były one czyste, pozbawione jakichkolwiek resztek zgniłych owoców, czy też ich mumii, bowiem resztki owoców są źródłem infekcji wielu chorób przechowalniczych.


Zdjęcia 1-8 – Tomasz Gasparski 

 

Tomasz Gasparski – Bayer Sp. z o.o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.