Komunikat sadowniczy z dnia 12 listopada 2016 roku

Kończy się sezon ochrony drzew owocowych, pora na posumowania. W kwestii opadów deszczu, przebieg pogody w minionym sezonie nie był dla wszystkich regionów dość łaskawy. Średnia ilość opadów nie była najgorsza, jednak ich rozkład był już dość nierównomierny. Najlepsza sytuacja panowała na południu Polski. Tam opady były dość regularne. Najgorzej było od Polski Centralnej aż do Północnej. Poniżej przedstawiam zestawienie miesięczne opadów z wybranych miejscowości.


Na poprawę wartości średniej opadów za dany okres czasu tj. marzec-październik, przyczyniły się opady deszczu jakie miały miejsce właśnie w październiku. W większości regionów Polski opady wyniosły ponad 100 mm/cm2. W regionie grójecko-wareckim opady w październiku wyniosły blisko 150 mm/cm2. Niestety, był to czas zbiorów jabłek.

Jabłonie i grusze

 • Na większości terenów sadowniczych obserwuje się już opadanie liści z drzew jabłoni. Na gruszach już praktycznie poopadały. Najważniejszy czas na dokarmianie borem, cynkiem czy też azotem praktycznie już minął. Teraz dokarmianie nie ma już sensu. Do krótszego czasu na dokarmianie przyczyniły się zapewne przymrozki, które na Mazowszu miały już miejsce w październiku, a w Małopolsce w listopadzie.
 • Na koniec sezonu, w wielu sadach można było zaobserwować plamy parchowe typu mozaikowego (fot.1), widoczne po obu stronach liścia. Efekt ten widoczny jest głównie w górnej części korony, gdzie wysiewające się zarodniki konidialne rozsiewały się w obrębie korony. Pomimo sezonu „nieparchowego” późny parch pojawiał się nawet w ilościach epidemiologicznych. Takie kwatery należy mieć na uwadze, gdyż to właśnie z tych infekcji, na opadłych liściach będziemy obserwować wczesną wiosną owocniki grzyba Venturia inaequalis.
 • Teraz przychodzi odpowiedni czas na jesienne zabiegi mocznikiem w stężeniu 5% (50kg/1000 l wody). Właściwy moment to właśnie początek opadania liści. Zawarty w moczniku azot, za zadanie ma stymulowanie rozwoju mikroorganizmów, które odpowiadają za szybszy rozkład liści, co automatycznie przyczynia się do ograniczenia ilości tworzonych się na nich owocników grzyba Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabłoni. Zabiegi przy zastosowaniu wyższej dawki mocznika to niemalże podstawowa ochrona przed parchem w roku następnym! Zaleca się by zabieg wykonany był stosując dużą ilość cieczy – najlepiej nawet 1000 l/ha.

                  (Fot. 1,2)

 • Trwa opadanie liści. Ślady po odpadłych liściach stanowią miejsce do ewentualnej infekcji przez grzyby, które powodują choroby drewna. W zależności od przebiegu pogody, praktykuje się wykonanie 1-2 zabiegi ochronne, zwłaszcza na odmianach podatnych (Gala, Rubin, Szampion, Idared oraz odmiany z grupy RedDelicious).
 • W tym sezonie pogoda jest wybitnie sprzyjająca infekcjom. Mglista i przekropna pogoda przyczynia się do infekcji, które mogą trwać nawet do grudnia, jeśli aura będzie nadal jak „jesienna plucha”.
 • Do ochrony pozbiorczej przed rakiem drzew owocowych (fot.2) oraz zgorzelą kory aktualnie nie ma zbyt wiele zarejestrowanych rozwiązań. W praktyce stosuje się środek z grupy benzimidazoli, zawierający tiofanat metylu. Niestety na tą substancję stwierdza się w warunkach Polski się formy odporne grzyba z rodzaju Neonectria. Jeżeli w sadzie stwierdza się brak skuteczności działania tiofanatu metylu wówczas najlepiej zaniechać stosowania tej substancji na okres przynajmniej 3 lat. Po tym okresie należy wrócić do wspomnianej substancji i obserwować jej skuteczność biologiczną.
 • W przypadku stwierdzenia w poszczególnych kwaterach objawów występowania chorób drewna i kory, w pierwszej kolejności zaleca się oczywiście usuwanie gałęzi ze zmianami chorobowymi, a w przypadku konarów i pni – oczyszczanie ran zgorzelowych, a następnie zamalowywanie ich stosując np. pasty do zabezpieczania ran po cięciu, zawierające substancję aktywną tiofanat metylu.
 • Wycięte gałęzie, konary czy też zrakowaciałe całe pnie należy wywozić z sadu, ponieważ może to być źródłem infekcji nawet przez kolejne 2 lata.
 • W niektórych krajach europejskich przeciwko rakowi drzew owocowych wykonuje się zabiegi ochronne środkami zawierającymi następujące substancje: tiofanat metylu, kaptan, tebukonazol, fluopyram, jak również środki miedziowe, wodorotlenek wapnia i podchloryn sodu. Część z tych substancji zawarte jest w zarejestrowanych w Polsce środkach ochrony roślin, które aktualnie jednak nie mają rejestracji do zabezpieczania przed rakiem drzew owocowych.

Wiśnie i czereśnie

 • W okresie opadania liści należy zadbać o zabezpieczenia drzew wiśni i czereśni przed rakiem bakteryjnym (fot.3). Wśród odmian wiśni najbardziej podatnymi są ‘Nefris’ oraz ‘Wanda’, a wśród odmian czereśni: ‘Hedelfińska’, ‘Van’ oraz ‘Napoleon’. Zaleca się by odmiany podatne chronić na początku i pod koniec opadania liści, natomiast odmiany mało podatne – w czasie opadania liści. Do ochrony stosuje się zarejestrowane w tych uprawach środki miedziowe.

Brzoskwinie

 • Zwykle tuż po opadnięciu liści należy wykonać zabieg, który za zadanie ma ograniczenie problemu kędzierzawości liści brzoskwini (fot.4). Stosuje się tu zwykle zarejestrowany środek miedziowy w stężeniu 1%. Warunkiem skutecznej ochrony jest dokładne pokrycie drzew cieczą użytkową, używając zwykle na drzewa w pełni owocowania 1000 l.

                  (Fot. 3,4)

 • Jesienią warto sprawdzić pH gleby oraz jej żyzność. Zachęcam do pobierania prób glebowych celem poddania ich analizie. Zaleca się robienie analiz glebowych nie rzadziej niż co 3-4 lata. Regularne wykonywanie analiz glebowych przyczynia się do nawożenia zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem roślin sadowniczych. Przypominam, że zarówno nadmiar, jak i niedobór składników pokarmowych ma negatywny wpływ na roślinę uprawną.
 • Próba zbiorcza gleby powinna mieć masę około 0,5 kg. Należy ją przygotować pobierając glebę (najlepiej przy pomocy laski Egnera) z kilkunastu losowo wybranych punktów w sadzie. Należy unikać pobierania gleby w kresie bezpośrednio po nawożeniu oraz wapnowaniu.
 • Kończąc ten ostatni w tym sezonie komunikat sadowniczy, chciałbym Państwu podziękować za zaufanie jakim nas obdarzacie. Dziękuję za śledzenie naszych komunikatów, za odwiedzanie naszej strony internetowej www.agro.bayer.com.pl oraz korzystanie z naszego serwisu www.vademecum.cropscience.bayer.com.pl
 • Już dzisiaj zapraszam na organizowane i współorganizowane przez nas imprezy branżowe w sezonie zimowym. Zachęcam do odwiedzania naszych stoisk reklamowych podczas konferencji, targów czy też szkoleń sadowniczych.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Do zobaczenia ...

Tomasz Gasparski – Bayer Sp. z o.o.

Zdjęcia 1-4 – Tomasz Gasparski 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.