Komunikat sadowniczy z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Na zestawieniach opadów deszczu za lipiec, wyraźnie widać przez które regiony przesuwały się fronty atmosferyczne. Czasami były to opady burzowe (tzw. oberwania chmur), a czasami mieliśmy do czynienia z opadami umiarkowanymi, trwającymi kilka dni, dzięki czemu woda mogła na bieżąco wnikać w głąb struktury glebowej. Najwięcej opadów odnotowaliśmy w Małopolsce – w powiecie nowosądeckim i limanowskim. Jednak również w regionach podgórskich rozkład opadów nie był równomierny.

Dla przykładu przedstawiam Państwu wybrane lokalizacje ze stacjami meteorologicznymi podpiętymi pod System Wspomagania Decyzji Vademecum. Zachęcam Wszystkich do regularnego odwiedzania strony: http://vademecum.cropscience.bayer.com.pl/komunikaty-sadownicze Znajdziecie tam Państwo między innymi bieżące informacje z poszczególnych stacji meteorologicznych (infekcje, opady, wilgotności powietrza…).

Nowa rejestracja - DECIS MEGA 50 EW

 • Na podstawie decyzji MRiRW z dnia 21 lipca 2016 DECIS MEGA 50 EW uzyskał rozszerzenie o UPRAWY MAŁOOBSZAROWE. Będzie już możliwe stosowanie Decis Mega w takich uprawach jak: jabłoń, śliwa, wiśnia czereśnia, porzeczka czarna, czerwona i biała, borówka wysoka, aronia, malina, jeżyna i truskawka. Dawka rejestracyjna wynosi 0,25 l/ha. Okres karencji dla truskawki wynosi 3 dni, a dla pozostałych upraw sadowniczych 7 dni.

Jabłonie

 • W okresie wzrostu owoców, zwłaszcza odmian wielkoowocowych, istotną sprawą jest ich dokarmianie wapniem, w takiej ilości by zabezpieczyć je przed gorzką plamistością podskórną (fot.1), potocznie zwaną korkiem. W zależności od odmiany, ilość zabiegów powinna się mieścić w granicach 6-8. Szczególną uwagę należy zwrócić w kwestii odmian takich jak ‘Ligol’, ‘Szampion’, ‘Jonagoldy’, ‘Rubin’, ‘Elise’, ‘Golden Delicious, ‘Honeycrisp’.
  Do dyspozycji sadownicy mają aktualnie trzy typy nawozów. Najtańsze i najbardziej popularne są nawozy chlorkowe. Następnie, pośrednio cenowe są nawozy siarczanowe. Najdroższe, ale mające wiele zalet są mrówczany. Proszę pamiętać o fakcie, iż jony wapnia nie zbyt dobrze przemieszczają się w roślinie, dlatego też należy zadbać o dokładne naniesienie roztworu (cieczy) z wapniem na same owoce, tak by mógł on wniknąć bezpośrednio do owocu. Optymalne warunki do aplikacji wapnia to temperatury w przedziale 10-18◦C. Pobierania wapnia w temperaturze powyżej 25◦C jest silnie ograniczane. Dodatkowo, w specyficznych warunkach pogodowych, niektóre nawozy wapniowe mogą jeszcze na tym etapie uszkadzać skórkę owoców lub same przetchlinki. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania nawozów znajdziecie Państwo na stronach internetowych firm nawozowych oraz firm dystrybucyjnych nawozy.

                    (Fot. 1,2)

 • W dalszym ciągu należy zabezpieczać sady przed parchem jabłoni (fot.2). Program zapobiegawczy jest najlepszą i najpewniejszą ochroną sadów. Trwają infekcje wtórne, które mogą doprowadzić do wystąpienia parcha jabłoni w okresie przedzbiorczym lub w czasie przechowywania owoców. W ostatnim tygodniu, w rejonie Sandomierza (Milczany) były aż 3 infekcje (wyk.1) o charakterze silnym!

                     (Wyk. 1)

 • Na odmianie ‘Golden Delicious’ oraz tych, które w rodowodzie mają Goldena można zaobserwować nekrotyczne plamy. Zwykle są to plamy powodowane przez grupę kilku chorób. Ogólnie mówiąc mamy wówczas do czynienia z nekrotyczną plamistość liści. Czasami może być problem z trafnym zdiagnozowaniem przyczyny powstawania nekroz, dlatego też, w tym przypadku nie zaszkodzą zabiegi ochronne oparte o mankozeb, tiuram czy też kaptan, plus dodatek magnezu. Wystarczą nawet dwa takie zabiegi, by powstrzymać rozwijającą się chorobę. Wspomniane środki zabezpieczają jabłonie również przed parchem jabłoni.
 • Aktualnie trwają regularne loty owocówki jabłkóweczki (fot.) oraz zwójki siatkóweczki (fot.). Wskazany jest zabieg na czas intensywnych lotów oraz wylęgania się larw. W większości rejonów sadowniczych przypada on na połowę i koniec tego tygodnia.

                       (Fot. 3,4)

 • W niektórych rejonach sadowniczych trwają loty toczyka gruszowiaczka (fot. 5). W zagrożonych regionach powinno się wykonać zabiegi zwalczające oparte o środki z kilku grup chemicznych jak np. chloronikotynyle (Calypso 480 SC), acylomocznikowe i oksodiazyny. Gąsienice toczyka w późniejszym czasie minują liście (fot.6), a uszkodzone liście przedwcześnie opadają. Zalecam zabiegi, które jednocześnie zabezpieczą jabłonie przed kilkoma szkodnikami (owocówki, zwójki).

                    (Fot. 5,6)

Grusze

 • W sadach gruszowych należy systematycznie wykonywać lustrację na obecność miodówki gruszowej – zarówno form dorosłych, jak i larwalnych oraz jaj. Tylko systematyczna lustracja pozwala precyzyjnie wyznaczyć termin zabiegu, oraz dobrać odpowiedni środek ochrony roślin. Zwracam uwagę na tego szkodnika, gdyż w ostatnich latach miodówka w dużym nasileniu pojawiała się do połowy sierpnia.

Śliwy

 • Nieprzerwalnie trwają regularne loty owocówki śliwkóweczki. Na pułapkach feromonowych odławiane są bardzo duże ilości motyli tego gatunku. Jak najszybciej należy wykonać zabieg zwalczający. Jednym z wariantów jest zastosowanie środka CALYPSO 480 SC. W przypadku, gdy Calypso stosowane już było w tym sezonie 2-3 krotnie, wówczas należy stosować środki z innych grup chemicznych (szczegóły w programach ochrony roślin sadowniczych).
 • Należy lustrować sady śliwowe pod kątem występowania przędziorków. Jeżeli zachodzi potrzeba zwalczania (próg szkodliwości na ten moment to 7 i więcej form ruchomych przędziorków na 1 liść) wówczas wskazane jest wykonanie zabiegu, stosując jeden z zarejestrowanych środków ochrony roślin, np. ENVIDOR 240 SC w dawce 0,4 l/ha. Proszę pamiętać o rotacji preparatów/grup chemicznych. Envidor stosować można maksymalnie raz w sezonie.

                   (Fot. 7,8)


Zdjęcia 1-8 – Tomasz Gasparski

Tomasz Gasparski – Bayer Sp. z o.o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.