Stacje meteo

Drzewa owocowe
Drzewa owocowe

Prezentujemy dane meteorologiczne (temperatura, wilgotność względna, opady, zwilżenie liścia) z kilkunastu lokalizacji stacji meteo wraz z modelami chorobowymi parcha jabłoni Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. [infekcja askosporów, konidiów] oraz Bruntanej zgnilizny drzew pestkowych  Monilia laxa.

Rośliny jagodowe
Rośliny jagodowe

Prezentujemy dane meteorologiczne (temperatura, wilgotność względna, opady, zwilżenie liścia) z kilkunastu lokalizacji stacji meteo wraz z modelami chorobowymi szarej pleśni Botrytis cinerea oraz mączniaka prawdziwego truskawki Sphaerotheca maculari oraz skórzastej zgnilizna owoców Phytophthora cactorum

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.