Komunikat jagodowy z dnia 12 kwietnia 2017 roku

Nowa rejestracja - LUNA EXPERIENCE 400 SC

 • Na podstawie decyzji MRiRW z dnia 21 lutego 2017 produkt LUNA EXPERIENCE 400 SC uzyskał rozszerzenie o część upraw małoobszarowych. Będzie już możliwe stosowanie tego środka w takich uprawach jak: malina, leszczyna i winorośl. Wśród upraw sadowniczych znalazły się również grusza, wiśnia, czereśnia, morela i brzoskwinia. Dawka rejestracyjna do stosowania w uprawie maliny i leszczyny wynosi 0,6 l/ha, a dla winorośli 0,5 l/ha.
 • W uprawie maliny Luna Experience 400 SC można stosować do ochrony przed zamieraniem pędów oraz rdzą maliny, od fazy kiedy pędy osiągają 20 cm do początku fazy kwitnienia (BBCH<60).

MALINY

 • W wielu regionach Polski obserwuje się plantacje odmian letnich z uszkodzeniami mrozowymi. Zwykle uszkodzenia widoczne są u podstawy pędów (fot. 1,2).

                 (Fot. 1,2)

 • Odmiany letnie wczesne – Radziejowa, Laszka – pędy kwiatostanowe posiadają 2 liście właściwe.
 • Odmiany letnie średnio wczesne/późne – Willamette, Malling Seedling, Glen Ample - pędy kwiatostanowe posiadają 2 liście właściwe.
 • Odmiany jesienne – wschody pędów, 1-3 liście właściwe, wysokość odrostów ok 5 cm
 • Pod względem fitosanitarnym na wielu pędach występuje zamieranie przypąkowe pędów maliny oraz porażenie pędów przez szarą pleśń.
 • Zamieranie pędów malin (fot. 3,4) - warto przeprowadzić lustrację pędów na plantacjach odmian letnich i ocenić ich zdrowotność. Pozwoli to ocenić skuteczność wykonanego w poprzednim roku programu ochrony. Na wielu plantacjach obserwuje się duże uszkodzenia pędów przez grzyby powodujące zamieranie pędów maliny po jesiennych infekcjach i braku ochrony w tym czasie.
  Na plantacjach odmian letnich, gdy jednoroczne pędy osiągną wysokość 10-15 cm należy je usunąć. Przy braku usuwania pędów należy rozpocząć ochronę chemiczną. Do pierwszego zabiegu, zgodnie z etykietą środka można zastosować produkt oparty o tiuram lub tiofanat metylowy.

                 (Fot. 3,4)

 • Przędziorek chmielowiec (fot. 5) - występują pojedyncze kolonie zarówno w uprawie gruntowej jak i pod osłonami. W obu grupach odmian należy już rozpocząć lustracje i powtarzać je co 7-14 dni. Każdorazowo wskazane jest wykonać i przejrzeć 3-4 próby po 50 pojedynczych liści z liścia złożonego (150-200 liści). Próg zagrożenia to 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego. Po przekroczeniu progu zagrożenia jeszcze przed kwitnieniem może być konieczny zabieg środkiem Envidor 240 SC (0,4 l/ha). Zalecam wykonanie zabiegu przy temperaturach wyższych niż 12 stopni C.
 • Preparaty o działaniu mechanicznym np. EMULPAR 940 EC (0,9-1,2%) najlepiej jest zostawić na czas kwitnienia. Zabieg Envidorem można łączyć w mieszaninie z preparatem Siltac w stężeniu 0,1%.
 • Szpeciel przebarwiacz malinowy jest wektorem wirusa plamistości liści maliny.
  W ostatnich sezonach szpeciele wystąpiły nie tylko na odmianie Glen Ample, ale również na odmianach Benefis, Veten, Polka. Obecnie brak jest zarejestrowanych środków ochrony roślin. Szpeciela będą ograniczały zabiegi wykonywane na przędziorki. Na plantacjach na których wystąpił w poprzednim sezonie warto będzie wykonać zabieg przed kwitnieniem Envidorem 240 SC (0,4 l/ha). Wykonane w tym momencie zabiegi żywienia pozakorzeniowego siarką również będą ograniczały liczebność szkodnika.

                   (Fot. 5,6)

 • Na niektórych plantacjach odmian letnich można już spotkać zwójkówki na liściach. W przyszłym tygodniu warto będzie wykonać zabieg stosując Decis Mega 50 EW (0,25 l/ha).
 • Postępuje szybko zachwaszczenie plantacji w grupie odmian jesiennych. W tym sezonie występują w programie zwalczania chwastów tylko herbicydy doglebowe oraz jeden graminicyd do stosowania po kwitnieniu.

PORZECZKI

 • Wczesne odmiany (Tisel, ukraińskie) rozpoczynają kwitnienie. Niestety warunki pogodowe są niesprzyjające z uwagi na stosunkowo niskie temperatury. Dodatkowo wiatr utrudnia wykonywanie ewentualnych zabiegów, które w ostatnim czasie należało już wykonać.
 • Przed kwitnieniem wskazane jest zabezpieczanie plantacji przed amerykańskim mączniakiem agrestu stosując preparaty siarkowe. Dawkę należy uzależnić od fazy rozwojowej odmiany w danym regionie. Można również zastosować środki zawierające tiofanat metylowy, co pozwoli zabezpieczyć rośliny również przed antraknozą liści porzeczki (opadziną).
 • Na plantacjach obserwuje się liczne występowanie przędziorka chmielowca. Zalecam regularne lustracje plantacji, gdyż po ociepleniu się może dynamicznie wzrosnąć populacja tego szkodnika.
 • Stwierdzamy również występowanie pierwszych kolonii mszyc (fot. 7,8). Na odmianach, które jeszcze nie zakwitły można zastosować pyretriody np. DECIS MEGA 50 EW w dawce 0,25 l/ha.
  W przypadku, gdy rośliny będą już kwitnąć rozwiązaniem może być zastosowanie produktu o działaniu mechanicznym – EMULPAR 940 EC w dawce 0,9-1,2%.

                 (Fot. 7,8)

 • Należy zadbać również o ograniczenie zachwaszczenia. W porzeczkach można zastosować produkty o działaniu doglebowym np. Stomp, Devrinol (wg. etykiety).

 

Tomasz Gasparski, Bayer

Zdjęcia:
3,4,8 – Tomasz Gasparski
1,2,5  – Paweł Krawiec 
7 – Piotr Baryła
6 – archiwum BCS

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.