Komunikat jagodowy z dnia 15 maja 2017 roku

Borówka wysoka

 • Na plantacjach obserwujemy uszkodzenia jakie miały miejsce po przymrozkach (fot.1) w terminach 16/17.04, 20/21.04 oraz 9/10.05. W najbliższym tygodniu, który zapowiada się dość ciepły, będzie można precyzyjniej oszacować uszkodzenia.
 • Okres kwitnienia to podstawowy termin ochrony przed szara pleśnią. Ta choroba również występuje na pędach (fot.2), dlatego zalecamy lustrację plantacji, wybierając losowo po 25 pędów w 4 próbach z różnych części plantacji. Próg zagrożenia to powyżej 5% porażonych części roślin. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wymagany jest zabieg preparatami chemicznymi.
 • W zależności od presji chorobotwórczej można zastosować kilka wariantów ochrony. Gdy presja ze strony szarej pleśni jest niska polecamy SERENADE ASO w zabiegach co 7 dni. SERENADE ASO wykazuje działanie grzybobójcze (również w kwestii mączniaka), w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin wytwarza substancje, które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych patogenów. Bacillus subtilis QST 713 konkuruje także z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze oraz indukuje systemiczną odporność rośliny. Gdy presja jest wysoka należy zastosować produkty o bardzo wysokiej skuteczności jak np. Luna Sensation 500 SC. Jest to nowo zarejestrowany środek dla borówki do ochrony przed szarą pleśnią oraz antrakznozą i mączniakiem. Substancją czynną jest fluopyram+trifloksystrobina. Stosować go należy w dawce 0,6-0,8 l/ha maksymalnie 2 razy w sezonie.

                

 • Od czasu kwitnienia proszę wykonywać lustracje na obecność antraknozy. Lustracja plantacji polega na sprawdzeniu 25 pędów w 4 losowo wybranych próbach. Porażenie powyżej 10 % pędów sygnalizuje konieczność wykonania zabiegu w celu ochrony kwiatów przed infekcją, szczególnie przy deszczowej pogodzie. Duże źródło infekcji stanowi poważne zagrożenie dla kwiatów borówki.
 • Zamieranie pędów – należy przeprowadzić lustrację pędów na plantacjach borówki i ocenić ich zdrowotność. Umożliwi to ustalenie skuteczności zastosowanych w poprzednim roku środków ochrony. Na wielu plantacjach obserwowane jest duże uszkodzenie pędów przez grzyby powodujące zamieranie pędów borówki po jesiennych infekcjach i braku ochrony w tym czasie. Do ochrony można wykorzystać jeden z kilku zarejestrowanych środków np. zawierający substancję tiofanat metylowy.

Porzeczki

 • Pąki kwiatowe oraz kwiaty zostały uszkodzone przez mrozy (fot.3). Uszkodzenia charakteryzowały się wodnistymi zbrązowieniami na pręcikach, słupkach, zalążni, okrywach zewnętrznych pąków, a przy odmianie 'Rondom' również na szypułkach. Przy mocnych uszkodzeniach pąka słupek przybierał barwę czarną. Na odmianie 'Rondom' uszkodzenia mrozowe występowały tylko na szypułkach oraz w małym stopniu na słupkach. Natomiast na odmianach porzeczki czarnej najbardziej uszkodzone zostały słupki oraz zalążnie, a także okrywy zewnętrzne pąków kwiatowych. Niskie temperatury więcej szkód wyrządziły na pąkach otwartych niż zamkniętych.

                 

 • Na wielu plantacjach porzeczki czarnej stwierdza się obecność pąków porażonych przez wielkopąkowca porzeczkowego. Szpeciel uaktywnia się i rozpoczyna migrację z porażonych pąków. Należy wykonać zabieg środkiem zawierającym fenpiroksymat w dawce 1,5 l/ha. Do zabiegu wskazane jest dodanie zwilżacza.
 • Należy wykonywać lustracje pod kątem występowania zwójek, gdyż obserwuje się pierwsze osobniki. Progiem zagrożenia jest 20 uszkodzonych wierzchołków pędów z 200 losowo wybranych pędów. Jeżeli zostanie przekroczony próg zagrożenia należy wykonać zabieg stosując np. CALYPSO 480 SC lub pyretroid DECIS MEGA 50 EW. Oba środki zwalczają również mszyce.
 • Na porzeczkach czarnych i czerwonych zaczęły pojawiać się kolonie mszyc. Na odmianach czarnych można stwierdzić mszyce porzeczkowo-agrestową (fot.4) powodująca skręcanie i zwijanie się liści głównie na wierzchołkach, hamując tym samym dalszy wzrost roślin. Na odmianach czerwonych występuje mszyca porzeczkowo–czyściecowa (fot.5). Uszkodzenia liści porzeczki aktualnie są bardzo charakterystyczne. Na górnej stronie zasiedlonych liści porzeczki widoczne są nieregularne wybrzuszenia, zwane też galasami. Przebarwienia liści są koloru od żółtawego do czerwonego. Próg zagrożenia - 10% zasiedlonych pędów z próby 200 sztuk. Wszystkie mszyce można zwalczyć stosując wspomniany wcześniej środek CALYPSO 480 SC w dawce 0,15 l/ha.

               

 • W nadchodzącym tygodniu poprawi się pogoda, która będzie sprzyjała rozwojowi przędziorków. Należy już regularnie lustrować porzeczki na obecność przędziorka chmielowca. Po stwierdzeniu szkodnika i przekroczeniu progów szkodliwości na plantacji (po kwitnieniu) warto zastosować ENVIDOR 240 SC w dawce 0,4 l/ha, który oprócz tego, że zwalcza przędziorki, to również silnie ogranicza wielkopąkowca.
 • Proszę kontynuować ochronę przed najważniejszymi chorobami tj. antraknozą porzeczki (opadzina liści), rdzą wejmutkowo-porzeczkową, białą plamistością liści oraz szarą pleśnią. Z uwagi na bardzo dużą presję ze strony tych chorób, ochronę proponuję prowadzić w oparciu o nowo zarejestrowany w porzeczkach środek LUNA SENSATION 500 SC w dawce 0,6-0,8 l/ha.
 • Środki ochrony roślin zawierające mankozeb nie chronią plantacji przed szarą pleśnią. Należy je ponownie zastosować po kwitnieniu w rotacji ze środkiem ZATO 50 WG, który dodatkowo chroni rośliny przed amerykańskim mączniakiem agrestu. Na plantacjach porzeczki ZATO 50 WG można stosować maksymalnie 2 razy w sezonie.

Truskawki

 • Na kwitnących plantacjach stwierdzamy obecność chrząszcza kwieciaka malinowca (fot.6). Progiem zagrożenia i sygnałem do wykonania zabiegu są 2 znalezione chrząszcze na 200 kwiatostanów. Zabiegi przeciwko kwieciakowi malinowemu należy wykonywać, gdy pojawią się pierwsze chrząszcze po rozluźnieniu się pąków w kwiatostanach. Jeżeli szkodnik występuje masowo należy powtórzyć zabieg po 7-10 dniach albo na początku kwitnienia. DECIS MEGA 50 EW należy stosować w dawce 0,25 l na hektar. W sezonie stosować go maksymalnie 2 razy. Należy przestrzegać okresu prewencji, a same zabiegi zwalczające należy wykonywać po oblocie pszczół.
 • Na plantacjach pojawił się również zmiennik lucernowiec (fot.7). Zabiegi przeciwko kwieciakowi zwalczają również zmienniki.

               

 • Informacje na temat malin zamieścimy jeszcze w tym tygodniu.

 

Tomasz Gasparski, Bayer

Zdjęcia:
1-3 – Paweł Krawiec
3-7 – Tomasz Gasparski

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.