Komunikat jagodowy z dnia 19 maja 2017 roku

Malina

  • Coraz bardziej widoczne są uszkodzenia na plantacjach odmian „jesiennych” zarówno po przymrozkach kwietniowych, jak i majowych. Uszkodzone pędy podejmują wzrost z pąków bocznych. Najprawdopodobniej efektem będą niskie rozgałęzione pędy podatne na uszkodzenia mechaniczne owocujące z 2-3 tygodniowym opóźnieniem.
  • Na odmianach „letnich” należy usuwać tegoroczne odrosty, gdyż obecnie nie ma zarejestrowanych herbicydów do tego celu.
  • Ze względu na tegoroczne opady deszczu należy zwrócić uwagę na choroby pochodzenia glebowego (Phytophtora). Grzyb ten zasiedla system korzeniowy powodując pastorałowato wyginające się pędy, które więdną, a następnie zasychają. Pewnym rozwiązaniem częściowo zapobiegającym jest zastosowanie preparatów zawierających grzyba Trichoderma. Należy jednak pamiętać, że podstawową „metodą ochrony” jest kwalifikowany materiał szkółkarski.
  • Aktualnie pogoda sprzyja rozwojowi chorób i szkodników. Zalecamy wykonanie lustracji plantacji pod kątem występowania rdzy i niektórych szkodników.
  • Pomimo dużych uszkodzeń wywołanych przymrozkami kwietniowymi i majowymi, plantacje malin należy chronić w celu zminimalizowania dalszych strat. Już teraz można stwierdzić objawy rdzy maliny (fot.1 i 2), dlatego ważną kwestią jest skuteczna ochrona.

                   

  • W okresie przedkwitnieniowym ochronę przed rdzą maliny oraz zamieraniem pędów malin można prowadzić w oparciu o produkty: LUNA EXPERIENCE 400 SC w dawce 0,6 l/ha oraz ZATO 50 WG w dawce 0,2 kg/ha.
  • Choroby wirusowe – należy rozpocząć lustracje na plantacjach. Dokładną lustrację należy przeprowadzić zwłaszcza młodych plantacjach. Po stwierdzeniu roślin z podejrzeniem zawirusowania, zaleca się ich usuwanie.
  • Należy pamiętać, że przy wzroście temperatury będzie wzrastało zagrożenie ze strony przędziorka chmielowca. Należy prowadzić lustracje i powtarzać je co 7-14 dni, przeglądając 3-4 próby po 50 pojedynczych liści z liścia złożonego (150-200 liści). Progiem zagrożenia są 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego. Po przekroczeniu progu zagrożenia, jeszcze przed kwitnieniem należy przeprowadzić zabieg preparatem ENVIDOR 240 SC w dawce 0,4 l/ha. Można również zastosować środki o działaniu mechanicznym np. Emulpar 940 EC (0,9-1,2%).
  • Już na plantacjach można zaobserwować pierwsze osobniki kwieciaka malinowca. Wskazana lustracja plantacji i monitorowanie jego populacji. Na plantacjach mogą pojawiać się także: pryszczerek namalinek łodygowy, zwójki (fot.4) oraz mszyce. Do ewentualnej ochrony, jeszcze przed kwitnieniem można włączyć pyretroidy np. DECIS MEGA 050 EW lub środki o działaniu selektywnym np. CALYPSO 480 SC.
  • Pyretroidy należy stosować w temperaturach umiarkowanych tj. do 20 stopni C.

                   

 

Tomasz Gasparski, Bayer

Zdjęcia:
1,3 – Paweł Krawiec
2,4 – Tomasz Gasparski

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.