Komunikat jagodowy z dnia 2 czerwca 2017 roku

Porzeczka czarna

 • Na skutek przymrozków i niesprzyjającej pogody w okresie kwitnienia stopień zawiązania owoców jest na poziomie średnio od 20 do 70%. Zdarzają się plantacje, gdzie bardzo trudno znaleźć zawiązane pojedyncze owoce, dotyczy to krzewów w starszym wieku i zwłaszcza w złej kondycji. Zróżnicowanie pod kątem strat zależy od rejonizacji, położenia plantacji i kondycji zdrowotnej roślin.
 • Wzrost temperatury w ostatnich dniach przyczynia się do namnażania przędziorków. Zalecam systematyczną lustrację plantacji pod kątem przędziorka chmielowca. Po stwierdzeniu przekroczenia progu zagrożenia, jak najszybciej należy rozważyć zabieg zwalczający. Próg zagrożenia to 3 stadia ruchome na liść z próby 200 losowo zebranych liści. ENVIDOR 240 SC należy stosować w dawce 0,4 l/ha wyłącznie raz w sezonie. Ważne jest dokładne pokrycie liści cieczą roboczą, gdyż ENVIDOR jest środkiem o działaniu kontaktowym. Do ochrony można również wdrożyć EMULPAR’ 940 EC. Środek ten działa kontaktowo, więc również w tym przypadku istotne jest bardzo dobre pokrycie liści cieczą użytkową, zarówno z górnej, jak i z dolnej stronie liścia. Emulpar hamuje czynności życiowe przędziorków. Brak okresu karencji dla środka Emulpar.
 • Na plantacjach pojawiają się gąsienice zwójkówek. W większości rejonów są jeszcze małe, dlatego stosowany w tym czasie środek CALYPSO 480 SC zwalczy również pojawiające się zwójki. Jeżeli w tym czasie chcemy zwalczyć jedynie gąsienice zwójkówek, wówczas należy zastosować Steward lub Rumo.

                   

 • W całym kraju obserwujemy pojawienie się pryszczarka liściowego w bardzo dużym nasileniu. Pryszczarek porzeczkowiak liściowy jest muchówką, która wyglądem przypomina małego komara. Samice składają po kilkanaście jaj na najmłodszych wierzchołkowych liściach porzeczek, w których później żerują larwy. Beznogie larwy wraz ze śliną wydzielają enzymy, które powodują wachlarzykowate zwijanie się i skręcanie liści (fot.1). Uszkodzone liście z czasem zasychają i wykruszają się. W jednym roku może rozwinąć się do 4 pokoleń pryszczarka. Należy przeglądać 200 losowo wybranych pędów i sprawdzić obecność larw. Próg zagrożenia – 20% zasiedlonych wierzchołków. Stosując CALYPSO 480 SC do zwalczania mszyc, zabezpieczamy plantację również przed pryszczarkiem liściowym.
 • Na pułapkach feromonowych obserwujemy pierwsze odłowione motyle przeziernika porzeczkowca. Proszę wywieszać już pułapki, tak by na plantacji 2-3 ha rozmieszczone były 1-2 pułapki feromonowe. Próg zagrożenia wynosi 15 odłowionych motyli na pułapkę. Do ochrony przed tym szkodnikiem zarejestrowanych jest kilka środków, niestety tylko z dwiema substancjami aktywnymi: tiachlopryd (CALYPSO 480 SC) oraz acetamipryd (pozostałe zarejestrowane środki).
 • Proszę kontynuować ochronę przed najważniejszymi chorobami tj. opadzina liści, rdzą wejmutkowo-porzeczkową, białą plamistością liści oraz szarą pleśnią, którą stwierdzamy, nawet na plantacjach, na których w okresie kwitnienia wykonano zabiegi ochronne.
 • Pojawia się opadzina liści (fot.2). Ochrona powinna być prowadzona w oparciu o środek LUNA SENSATION 500 SC w dawce 0,6-0,8 l/ha oraz środki zawierające mankozeb, tiofanat metylowy.

 

Truskawki

 • Na kwitnących plantacjach nadal stwierdzamy obecność chrząszcza kwieciaka malinowca. W uzasadnionych przypadkach należy wykonać zabieg zwalczający dorosłe osobniki. W przypadku zastosowania DECIS MEGA 50 EW należy przestrzegać okresu prewencji (przy dawce równej lub wyższej niż 0,2 l/ha prewencja wynosi 24 godziny). Do ochrony można również zastosować jeden z zarejestrowanych w uprawie truskawki środek zawierający acetamipryd. Zaleca się, by wszystkie zabiegi wykonywane były po oblocie pszczół.

                  

 • Bardzo wzrosło zagrożenie ze strony przędziorka chmielowca (fot.3). Obserwuję dużą populację młodych postaci larwalnych (fot.4). Dla większości plantacji zbliża się jednak okres zbiorów, więc należy podjąć decyzję co do potrzeby wykonania zabiegu. Do ochrony można wykorzystać środki o działaniu mechanicznym np. EMULPAR’ 940 EC, które nie posiadają okresu karencji. Poza tym można zastosować środki zawierające fenpiroksymat, heksytiazoksym oraz abamektynę. Proszę przestrzegać zaleceń zawartych na etykietach poszczególnych produktów. Ważne dla skuteczności jest opryskanie liście z obu stron!
 • Okres kwitnienia to czas ochrony przed szarą pleśnią. W przypadku występowania gnicia lub pleśnienia wykonać zabieg preparatami kontaktowymi. Ochrona powinna być prowadzona w oparciu o kilka grup chemicznych ś.o.r. Warto stosować środki o szerokim spektrum działania jak np. LUNA SENSATION 500 SC w dawce 0,8 l/ha. Należy zwrócić uwagę na nasadę ogonków liściowych oraz pędów kwiatostanowych (fot.5).
  Zapobiegawczo warto sięgnąć po preparaty biologiczne jak Serenade ASO w dawce 8 l/ha lub 5 l/ha + zwilżacz.

                  

 • Na poszczególnych odmianach pojawiają się już choroby liści. Do infekcji i zagrożenia ze strony białej plamistości liści (fot.6) dochodzi przez cały okres wegetacji, jednak szczególne nasilenie choroby obserwowane jest w drugiej połowie lata. Objawy to różnej wielkości plamy występujące na górnej stronie liści. W początkowej fazie są brunatne, okrągłe i drobne (1,5- 2,5 mm). Potem powiększają się nawet do 10 mm i stają się owalne, jasnoszare otoczone brunatno-czerwoną obwódką. Plamy mogą także występować na działkach kielicha, szypułkach, rozłogach i owocach. Ciepła i wilgotna pogoda może przyczynić się do powstawania na liściach nietypowych objawów. Plamy na silnie porażonych roślinach łączą się i zajmują coraz większą powierzchnię liścia, prowadząc do zamierania jego brzegów, a nawet całego liścia. Silnie porażone rośliny są osłabione, ich wzrost zahamowany, a owoce nie osiągają odpowiednich rozmiarów. Duża wilgotność powietrza w okresie kwitnienia może przyczynić się również do infekcji słupków, skąd grzyb może przerastać do rozwijających się nasion i tkanki owocu. Objawem infekcji owocu są czarne nasiona, wokół których powstają suche, brązowo-czarne, nekrotyczne, pojedyncze lub liczne plamy. Do podstawowej ochrony powinno się wdrożyć zarówno ZATO 50 WG jak również LUNA SENSATION 500 SC i ś.o.r. zawierające tatrakonazol, tiofanat metylowy.
 • Na niektórych odmianach m.in. 'Elsanta’, ‘Elegance’ obserwuje się pierwsze objawy mączniaka (fot.7) w postaci łódkowato zawijających się liści. W późniejszym czasie pojawia się mączysty, białoszary nalot na dolnej stronie liści (pod osłonami również na górnej). Należy systematycznie wykonywać lustracje plantacji i przeprowadzić zabieg zwalczający po zauważeniu objawów.

                  

 • Czerwona plamistość liści (fot.8) - wzrasta nasilenie. Charakterystyczne objawy to drobne, nieregularne, brunatno-purpurowe plamy. Występują na starszych zewnętrznych liściach, dobrze rozwiniętych, które w późniejszym stadium będą żółknąć, czerwienieć i obumierać. POMARSOL FORTE 80 WG stosowany w ochronie przed szarą pleśnią ogranicza tą chorobę.
 • Na plantacjach można zaobserwować różnie wyglądające zdeformowane owoce. Może to być spowodowane żerowaniem larw zmiennika (fot. 9 odm. ‘Azja’ w uprawie pod włókniną) lub może być efektem uszkodzenia podczas przymrozków (fot.10 – ‘Rozana’).

                   

Tomasz Gasparski, Bayer

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.