Komunikat jagodowy z dnia 21 czerwca 2017 roku

Truskawki

 • Na wielu owocujących już plantacjach w bardzo dużym nasileniu obserwujemy obecność przędziorka chmielowca. Zaobserwować można wszystkie stadia rozwojowe, począwszy od jaj, skończywszy na postaciach dorosłych. Przypominam, że żerujące osobniki nakłuwają tkankę liścia, wysysają zawartość komórek i dodatkowo wprowadzają do komórek ślinę która zawiera fitotoksyczne enzymy. Typowy obraz żerowania przędziorków to mozaikowy liść (fot.1) i pajęczyna na dolnej stronie liścia (fot.2). W wyniku żerowania przędziorków rośliny są osłabione, dają niższy plon.
 • Po zbiorach należy zaplanować zwalczanie chemiczne stosując ENVIDOR 240 SC przy minimum 750 L wody/ha lub środki zawierające abamektynę. Do ochrony można również zastosować EMULPAR’ 940 EC w stężeniu 1-1,2% z dużą ilością wody. O sukcesie zwalczenia przędziorków przy pomocy środków o działaniu kontaktowym oraz mechanicznym decyduje jakość zabiegu, jego technicznie poprawne wykonanie – zabieg z obu stron liścia, przy odpowiednio wysokim poziomie użytej wody.
 • Do walki z przędziorkami podczas zbiorów, zwłaszcza pod osłonami, można wykorzystywać drapieżne roztocza z rodziny dobroczynkowatych: Neoseiulus californicus (dobroczynek kalifornijski) oraz N. cucumeris (dobroczynek wielożerny). Gatunki te redukują także liczebność roztoczy z rodziny różnopazurkowców np. roztocza truskawkowca (Phytonemus pallidus).

                   

 • Trwają zbiory truskawek. Przelotne, ale czasem intensywne opady mogą spowodować zagrożenie ze strony szarej pleśni (fot.3). Aktualnie, wbrew pozorom, trwają dobre warunki do rozwoju szarej pleśni. Między zbiorami można zastosować produkty o bardzo krótkim okresie karencji np. TELDOR 500 SC w dawce 1,5 l/ha. Zapobiegawczo warto również sięgnąć po preparaty biologiczne jak Serenade ASO w dawce 8 l/ha lub 5 l/ha + zwilżacz.
 • W przypadku wyższych temperatur i niskiej wilgotności powietrza zbiegi najkorzystniej będzie wykonywać wieczorem lub wcześnie rano.

                   

 • Aktualnie obserwujemy duże zagrożenie ze strony mączniaka truskawki (fot.4). Typowe objawy to łódkowato zawijające się liście oraz czerwienienie brzegów liści, czasami czerwono brunatne plamy. W późniejszym czasie pojawia się mączysty, białoszary nalot na dolnej stronie liści. Należy systematycznie wykonywać lustracje plantacji i przeprowadzić zabieg zwalczający po zauważeniu objawów. Nekrozy powodują ograniczenie powierzchni asymilacyjnej liści co prowadzi do osłabienia roślin i redukcji plonu.
 • W czasie zbiorów można prowadzić ochronę w oparciu o produkty biologiczne (Serenade ASO w dawce 8 l/ha lub 5 l/ha + zwilżacz). Po zbiorach, w zależności od stopnia porażenia albo należy zdecydować się na skoszenie liści, ich wygrabienie i ochronę chemiczną w czasie lata, lub w przypadku dobrej kondycji roślin, nie kosząc uprawy należy rozpocząć ochronę w oparciu o typowe środki chemiczne ZATO 50 WG, produkty siarkowe lub zawierające tiofanat metylowy.

 

Maliny

 • Ujawniają się kolejne uszkodzenia na plantacjach odmian „letnich” po zimie oraz po przymrozkach wiosennych. Uszkodzone w czasie zimy rośliny więdną, zasychają i obumierają. Widoczne są także uszkodzone główne pąki kwiatowe (fot. 7 i 8), ciemne stwardniałe zawiązki owoców, które prawdopodobnie zaschną na pędach, jak również braki potasu i azotu na dolnych liściach kwiatostanowych. Jest to efekt uszkodzeń mrozowych wiązek przewodzących. Ponadto w dalszym ciągu występują liczne podłużne uszkodzenia pędów kwiatostanowych (fot. 9 i 10).
 • Odmiany jesienne zregenerowały uszkodzenia przymrozkowe w różnym stopniu – młodsze lepiej, starsze gorzej. W uszkodzeniach pędów dochodzi do infekcji przez grzyby powodujące zamieranie pędów maliny. Zwłaszcza szarej leśni. Dodatkowo pojawiają się pędy wyłamujące się u podstawy.
 • Należy kontynuować ochronę przeciwko zamieraniu pędów malin (fot. 5 i 6) oraz szarej pleśni. W zależności od fazy rozwojowej malin, należy dokonać odpowiedniego doboru środka ochrony roślin z uwzględnieniem ewentualnej karencji. Do wykorzystania jest kilka grup środków ochrony roślin. Zalecam przemienne stosowanie środków ochrony roślin (rotacja grup). Większość dostępnych środków można stosować maksymalnie 2x w sezonie. Zabiegi chroniące pędy powinno się wykonywać co 10-14 dni.

                   

 • W tym sezonie bardzo duże zagrożenie stanowi rdza maliny. W przypadku niektórych odmian należy rozważyć zabieg zabezpieczający rośliny przed tą chorobą. Do ochrony można wykorzystać, stosując naprzemiennie środki: LUNA EXPERIENCE 400 SC, ZATO 50 WG, LUNA SENSATION 500 SC.

              

 • W coraz większym nasileniu występują objawy sugerujące występowanie fytoftorozy, zwłaszcza na plantacjach odmian letnich. Charakterystyczny objaw to pastorałowato wyginanie się wierzchołków pędów, które więdną, a następnie zasychają.
 • Na młodych pędach jednorocznych (zwłaszcza na malinach jesiennych) w miejscach uszkodzeń pędów po przymrozkach można zauważyć larwy pryszczarka namalinka łodygowego, który w obecnym sezonie występuje w dużym nasileniu i cały czas odławia się w pułapkach feromonowych. Należy prowadzić lustracje na obecność tego szkodnika, 4 próby po 50 pędów jednorocznych, sprawdzać obecność jaj i larw szkodnika w spękaniach kory. Progiem zagrożenia jest powyżej 5% uszkodzonych pędów. Do monitoringu lotu osobników dorosłych należy umieścić na plantacji pułapkę feromonową typu delta.
 • Zagrożeniem na plantacjach malin jesiennych są tworzące się kolonie mszyc. Systematycznie lustracje plantacji (co 7-14 dni) pozwalają na terminowy zabieg ochrony i zabezpieczają przed zawirusowaniem roślin, a nawet z czasem całej plantacji. Do ochrony plantacji przed mszycami można wykorzystać CALYPSO 480 SC lub DECIS MEGA 50 EW. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietami środków zwłaszcza w kwestii prewencji i karencji dla poszczególnych upraw.
 • Przędziorek chmielowiec stanowi problem zarówno dla malin letnich jak i jesiennych. Należy pamiętać, że przy wzroście temperatury zagrożenie będzie gwałtownie wzrastało. Ważne jest ciągłe prowadzenie lustracji co 7-14 dni. Należy przeglądać 3-4 próby po 50 pojedynczych liści z liścia złożonego (150-200 liści). Progiem zagrożenia są 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego. W obu grupach odmian po przekroczeniu progu zagrożenia należy przeprowadzić zabieg stosując np: ENVIDOR 240 SC (0,4 l/ha) - przed kwitnieniem (odmiany jesienne) lub zgodnie z etykietami środki zawierające abamektynę.
 • Przebarwiacz malinowy – w ciągu roku występuje 4-5 pokoleń. Zimują samice w pąkach malin. Szpeciel ten jest wektorem wirusa plamistości liści maliny. W ostatnich sezonach szpeciele wystąpiły nie tylko na odmianie Glen Ample, ale również na odmianach Benefis, Veten, Polka. Obecnie brak jest zarejestrowanych preparatów. Po części tego szkodnika ograniczają zabiegi wykonywane do zwalczania przędziorków, zwłaszcza te wykonywane przed kwitnieniem.

                                            

Tomasz Gasparski, Bayer

Zdjęcia:
1-6 – Tomasz Gasparski
7-12 – Paweł Krawiec

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.