Komunikat jagodowy z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Borówka wysoka

 • Ocena fazy fenologicznej borówki została przeprowadzona na dwóch odmianach: ‘Bluecrop’ i ‘Patriot’ na plantacji położonej w województwie lubelskim.
  • Odmiany wczesne: 40% otwartych kwiatów (BBCH 64)
  • Odmiany średniowczesne: faza różowego pąka/biały pąk (BBCH 54).
 • W tym sezonie obserwowane jest duże przyspieszenie wegetacji. Rozwój borówki jest uzależniony od warunków pogodowych. Kilka dni z niższymi temperaturami (w granicach 10- 16°C) nieco „wyhamowało” wegetację borówki. Obecnie odmiany średniowczesne dopiero znajdują się w fazie różowego pąka. Natomiast odmiany wczesne znajdują się w fazie pełni kwitnienia. Na podstawie opracowanego zestawienia można stwierdzić, że rośliny borówki wysokiej odmian średniowczesnych rozpoczną kwitnienie za około 10 dni.
 • Przewidywana faza rozwojowa:
  Faza fenologiczna rozwoju borówki została określona na podstawie obserwacji oraz sumy temperatur aktywnych (SAT). Obliczono ją jako sumę wszystkich średnich temperatur dobowych przekraczających 5°C, liczonych od początku stycznia. Biorąc pod uwagę sumę temperatur aktywnych oraz układ temperatur podawanych w prognozach pogody, można na ich podstawie w przybliżeniu określić w jakiej fazie rozwojowej będą rośliny za kilka dni (tab.1).


Tabela 1. Aktualna i przewidywana faza rozwojowa borówki na podstawie sum temperatur aktywnych powyżej 5°C

 • Na plantacjach należy wykonać lustracje pod kątem chorób grzybowych pędów. Z próby 100 losowo wybranych pędów z różnych części plantacji, zanotować liczbę pędów porażonych. W przypadku szarej pleśni porażenie powyżej 5% świadczy o dużym zagrożeniu infekcją dla rozwijających się kwiatów. Natomiast przy antraknozie porażenie powyżej 10% pędów stanowi próg zagrożenia i konieczne jest wykonanie zabiegów chemicznych kwiatów.
 • W okresie początek kwitnienia/kwitnienie należy wykonać kolejne zabiegi przeciwko szarej pleśni oraz chorobom pędów. Z preparatów biologicznych przy niskiej presji ze strony grzyba powodującego szarą pleśń można zastosować Serenade ASO - zabiegi od fazy białego pąka co 7- 10 dni. Wśród produktów „klasycznych” na uwagę zasługuje wielozadaniowa Luna Sensation 500 SC. Produkt ten na bardzo wysokim poziomie zabezpiecza plantacje przed rdzą, szarą pleśnią, antrakznozą i mączniakiem. Stosować ją należy w dawce 0,6-0,8 l/ha. Maksymalnie 2 zabiegi w sezonie.
 • Niepokojąca jest niewielka populacja dzikich gatunków owadów zapylających, dlatego ważne jest wprowadzanie hodowlanych owadów zapylających na plantacje. Pszczoły miodne należy wprowadzać, gdy 10% kwiatów borówki jest rozwiniętych, natomiast trzmiele ziemne lub murarki ogrodowe wprowadza się przed rozpoczęciem kwitnienia. W przypadku korzystania z rodzin pszczelich należy skosić wszystkie rośliny konkurencyjne (szczególnie kwiaty mniszka lekarskiego), które są chętniej odwiedzane przez ten gatunek owadów niż kwiaty borówki.
 • Warto zadbać o dobre zapylenie. W tym celu można zastosować jeden z atraktantów o działaniu przywabiającym owady zapylające na plantacje.


Fot. 1 i 2 Odmiany Patriot (z lewej) i Bluecrop w dniu 23 kwietnia br.

 

Porzeczka czarna

 • Większość odmian jest w fazie kwitnienia.
  • Najbardziej zaawansowane jest ono u odmian wczesnych i średnio wczesnych jak Tisel, J. Kopania, Tiben, Ben Gairn.
  • Odmiany późne są na początku kwitnienia (Ruben).
 • Na plantacjach stwierdza się obecność gąsienic zwójek liściowych. Zaleca się wykonanie zabiegów zwalczających, uwzględniając okres prewencji.
 • Na plantacjach zaobserwowano występowanie przędziorka chmielowca, którego w okresie kwitnienia można zwalczać przy okazji ograniczania wielkopąkowca porzeczkowego preparatem zawierającym fenpiroksymat w dawce 1,5 l/ha. Zabieg powinno się wykonać po oblocie pszczół.
 • Z uwagi na zapowiadane deszcze warto zabezpieczyć krzewy w okresie kwitnienia przed szarą pleśnią Luna Sensation w dawce 0,6 l/ha.
 • Na plantacjach, realizujących program minimum pozostałości należy w okresie kwitnienia zastosować zabieg preparatem Serenade ASO w dawce 8 l/ha.

 

Truskawka

 • Przed kwitnieniem należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę przeciwko szarej pleśni, antraknozie, mączniakowi oraz białej i czerwonej plamistości liści. Wraz ze wzrostem temperatury oraz dużą wilgotnością zagrożenie infekcjami grzybowymi będzie rosło.
 • Proszę szczególną uwagę zwrócić na odmiany ‘Rumba’, ‘Roxana’ i ‘Alba’. To odmiany szczególnie podatne na białą plamistość liści. Do ochrony można włączyć już ZATO 50 WG, który zabezpiecza plantację również przed mączniakiem prawdziwym. W tym przypadku odmianami wrażliwymi są ‘Elsanta’, ‘Darselect’ oraz ‘Elegance’. Ochrona chemiczna przeciwko białej plamistości i mączniaka prawdziwego truskawki podatnych odmian konieczna jest szczególnie w uprawach pod osłonami, ponieważ nawet minimalne porażenie wiosną, może przyczynić się do masowego rozprzestrzeniania choroby.
 • Na plantacjach przykrytych płaskimi osłonami zwrócić należy uwagę na nasady liści, gdyż mogą one być porażone już przez szarą pleśń. Obecnie obserwujemy niski poziom ryzyka infekcją.
 • Jeśli kondycja roślin jest poprawna i nie obserwuje się gnicia roślin, zapobiegawczo warto sięgnąć po preparaty biologiczne np. SERENADE ASO w dawce 8 l/ha. Produkt należy stosować zapobiegawczo i wykorzystać w warunkach niskiej presji patogenów lub jako element strategii atyodpornościowej w celu wprowadzenia do programu substancji o innym mechanizmie działania.
 • Na plantacjach rozpoczynających kwitnienie rozpocząć program przeciwko szarej pleśni fungicydami kontaktowymi (np. Pomarsol Forte 80 WG). W przypadku występowania gnicia lub pleśnienia (na ten moment dotyczy to właściwie plantacji okrywanych agrowłóknin – fot.3) proszę wykonać zabieg preparatami systemicznymi. Przy dużej presji i kwitnieniu wskazane jest zastosować już środek LUNA SENSATION. Produkt ten może być stosowany dwukrotnie w sezonie w dawce 0,8 l/ha. Można go stosować do ochrony przeciwko szarej pleśni, mączniakowi, antraknozie, białej plamistości, skórzastej zgniliźnie owoców.


Fot. 3 Gnijące ogonki liściowe w uprawie truskawki pod płaskimi osłonami.
Fot. 4 Uszkodzony, podcięty pąk w wyniku złożenia jaja przez kwieciaka malinowca.
 

 • Przed kwitnieniem i na początku kwitnienia w celu sprawdzenia obecności chrząszcza kwieciaka malinowca (fot.4) należy pobrać 4 próby po 50 kwiatostanów i strząsać obecne chrząszcze na płytkę. Należy też zwracać uwagę na obecność uszkodzeń liści (okrągłe małe dziurki) i pąków kwiatowych (przegryzione szypułki. Progiem zagrożenia i sygnałem do wykonania zabiegu są 2 znalezione chrząszcze na 200 kwiatostanów. Zabiegi przeciwko kwieciakowi malinowemu należy wykonywać, gdy pojawią się pierwsze chrząszcze po rozluźnieniu się pąków w kwiatostanach. DECIS MEGA 50 EW należy stosować w dawce 0,25 l na hektar. Należy przestrzegać okresu prewencji.
 • Na plantacja obserwowane są również zwójki liściowe. Zabieg należy wykonać zanim gąsienice oprzędą liście, ponieważ gdy larwy zaczną się przepoczwarczać będzie nieskuteczny. Zabiegi przed kwitnieniem można wykonać w oparciu o wspomniany już DECIS MEGA.

 

Tomasz Gasparski, Bayer

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.