Komunikat jagodowy z dnia 4 czerwca 2018 roku

Truskawka

 • Trwają zbiory truskawek. Występujące opady powodują zagrożenie ze strony szarej pleśni (fot.1-3). Aktualnie trwają dobre warunki do rozwoju szarej pleśni. Pogoda sprzyja infekcjom, a utrzymująca się wilgoć w łanie prowadzi do wydłużenia okresu zagrożenia.
 • Gnijące owoce należy usuwać z plantacji, co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia ze strony choroby.
 • Między zbiorami można zastosować produkty o bardzo krótkim okresie karencji np. TELDOR 500 SC w dawce 1,5 l/ha. Stosować w czasie kwitnienia, przed zbiorami oraz w ich trakcie z zachowaniem okresu karencji. Ilość zabiegów w sezonie – maksymalnie 3. Zapobiegawczo warto również sięgnąć po preparaty biologiczne jak Serenade ASO w dawce 8 l/ha lub 5 l/ha + zwilżacz.
 • Luna Sensation 500 SC zwalcza szarą pleśń, białą plamistość, mączniaka prawdziwego, antraknozę oraz skórzastą zgniliznę owoców. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie. Karencja: 3 dni.

  Fot. 1-3 Szara pleśń na owocach. Zalecam usuwanie porażonych owoców z plantacji

 

 • Na wielu owocujących już plantacjach w bardzo dużym nasileniu obserwujemy obecność przędziorka chmielowca. Zaobserwować można wszystkie stadia rozwojowe, począwszy od jaj, skończywszy na postaciach dorosłych.
 • Przypominam, że żerujące osobniki nakłuwają tkankę liścia, wysysają zawartość komórek i dodatkowo wprowadzają do komórek ślinę która zawiera fitotoksyczne enzymy. Typowy obraz żerowania przędziorków to mozaikowy liść (fot.4) i pajęczyna na dolnej stronie liścia, charakterystyczna dla przędziorka chmielowca (fot.5). W wyniku żerowania przędziorków rośliny są osłabione, dają niższy plon.
 • Po stwierdzeniu obecności przędziorka, jeżeli został przekroczony próg szkodliwości (3 formy ruchome na pojedynczy listek liścia złożonego) można wykonać zabieg zwalczający środkiem zawierającym bifenazat 240 SC w dawce 0,6 l/ha (1 dzień karencji). Do ochrony można również zastosować EMULPAR’ 940 EC w stężeniu 1-1,2% z dużą ilością wody.
 • O sukcesie zwalczenia przędziorków przy pomocy środków o działaniu kontaktowym oraz mechanicznym decyduje jakość zabiegu, jego technicznie poprawne wykonanie – zabieg z obu stron liścia, przy odpowiednio wysokim poziomie użytej wody.

  Fot. 4 Objawy żerowania przędziorków – charakterystyczna mozaika. Fot. 5 Dolna strona liścia z dużą populacją przędziorka Chmielowca

 

Maliny

 • Rozwój malin:
  • Odmiany „letnie” wczesne: 'Radziejowa', 'Laszka', - koniec kwitnienia, większość płatków korony opadła i pokazują się zawiązki owoców.
  • Odmiany „letnie” średnio późne: 'Glen Ample', Pełna kwitnienia: 50% otwartych lub przekwitniętych kwiatów (BBCH 65).
  • Odmiany „jesienne”: uprawa standardowa: Sporadycznie otwarte pierwsze kwiaty (BBCH 60).
  • Odmiany „jesienne” uprawiane na podwyższonych zagonach, okryte czarną agrowłókniną: Sporadycznie otwarte pierwsze kwiaty (BBCH 60).
  • Uprawy w tunelach zamkniętych:
   • odmiany „letnie”:
    - początek dojrzewania pierwszych owoców (BBCH 81).
   • odmiany powtarzające prowadzone na zbiór podwójny:
    - zawiązanie owoców na poziomie 10% (BBCH 71).
    - początek dojrzewania pierwszych owoców (BBCH 81).
Fot. 6-8 Fazy rozwojowe odmian ‘Laszka (z lewej), ‘Glen Ample’ oraz ‘Polana’.

 

 • Na plantacjach można już stwierdzić obecność przebarwiacza malinowego. Występuje głównie na odmianie ‘Glen Ample’ (fot.9). W ostatnich sezonach szpeciele wystąpiły nie tylko na odmianie Glen Ample, ale również na odmianach ‘Benefis’, ‘Veten’, ‘Polka’. Progiem zagrożenia jest obecność pojedynczych szpecieli na plantacji. Aktualnie brak zarejestrowanych środków do zwalczania szkodnika. Liczebność ograniczana jest przy zwalczaniu przędziorka. Przebarwiacz malinowy jest wektorem wirusa plamistości liści maliny.
 • Proszę kontrolować plantację pod kątem występowania przędziorków (fot.10). Należy prowadzić lustrację na obecność szkodnika przeglądając 3-4 próby po 50 liści pojedynczych (150-200 liści pojedynczych). Ochrona przed kwitnieniem może być oparta o ENVIDOR 240 SC w dawce 0,4 l/ha lub środki zawierające abamektynę lub milbemektynę.
 • Mogą pojawiać się już muchówki – dorosłe osobniki pryszczarka namalinka łodygowego. Proszę zrobić 4 próby po 50 pędów jednorocznych, sprawdzać pędy pod kątem obecności jaj i larw szkodnika w spękaniach kory. Progiem zagrożenia - powyżej 5% uszkodzonych pędów. Do monitoringu lotu osobników dorosłych należy umieścić na plantacji pułapkę feromonową typu delta. W okresie lotu muchówek, należy wykonać 2 zabiegi w odstępie 7-10 dni (Calypso 480 SC lub Decis Mega 50 EW). Do zabiegów można dodać zwilżacz. Ewentualny zabieg należy wykonać wraz z dużą ilością wody – 750 l/ha.

  Fot. 9-10 Objawy żerowania przebarwiacza malinowego (fot. z lewej) oraz przędziorka chmielowca na malinie.

 

 • Intensywny wzrost, duże zagęszczenie i utrzymująca się wilgotność w łanie to warunki do rozwoju chorób pędów – szarej pleśni oraz zamierania pędów malin. Ochronę należy prowadzić co 10-14 dni z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych.

  Tab.1 Dawkowanie i zakres stosowania fungicydów Bayer w uprawie maliny.

 

Borówka wysoka

 • Przewidujemy, że w najbliższym czasie powinien pojawić się pryszczarek borówkowiec. Należy prowadzić lustracje za pomocą pułapek feromonowych oraz przeglądać wierzchołki pędów jednorocznych. Po stwierdzeniu obecności pryszczarka borówkowca wykonać zabieg środkami zawierającymi acetamipryd w dawce 0,2 kg/ha.
 • Ochrona przed chorobami pochodzenia grzybowego – zalecenia z ostatniego komunikatu są nadal aktualne. Należy wykonać zabiegi ochronne w przypadku zagrożenia ze strony szarej pleśni, antrakznozy oraz mączniaka prawdziwego.

  Fot. 11-12 Fazy rozwojowe odmian ‘Patriot’ (od lewej) oraz ‘Bluecrop’.

 

 

Tomasz Gasparski, Bayer

Zdjęcia:
1-3, 6-12 – archiwum Bayer
4-5 – Tomasz Gasparski

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.