Komunikat sadowniczy z dnia 02 maja 2018 roku

SZKODNIKI – Drzewa ziarnkowe (jabłoń, grusza)

 • MIODÓWKA GRUSZOWA PLAMISTA – rozpoczął się okres intensywnego rozwoju tego szkodnika. Jedna samica może złożyć nawet do 1000 jaj – co decyduje o wysokiej presji tego gatunku w optymalnych warunkach pogodowych. Obecnie w populacji dominują jaja barwy żółtej/pomarańczowej (fot.1.) co świadczy o wysokim stopniu ich dojrzałości – z takich jaj w przeciągu 2-3 dni wyklują się larwy. Obserwujemy również występowanie nielicznych larw w różnych fazach rozwojowych (fot.2.) – niestety najtrudniej zwalcza się te starsze (L4-L5). W związku z tym mamy ostatnią chwilę aby zareagować i wykonać zabieg zwalczający – jeżeli w czasie lustracji stwierdziliśmy, że populacja miodówki gruszowej w Naszym sadzie składa się głównie z jaj o różnym stopniu dojrzałości (kremowe/żółto-pomarańczowe) oraz młodych larw (fot.3.) – warto wykonać zabieg najskuteczniejszym obecnie środkiem Movento 100 SC w dawce 2,25 L/ha (0,75L na metr wysokości korony – w młodszych nasadzeniach). Cechą, która daje temu produktowi przewagę nad innymi rozwiązaniami jest długość działania substancji aktywnej zawartej w Movento 100 SC – po przeniknięciu do wiązek przewodzących i przetransportowaniu do wszystkich części rośliny chroni drzewa przez długi okres czasu (nawet do 30 dni !!! ) przemieszczając się aktywnie do przyrostów i liści, które pojawiły się po zabiegu. Jak wiemy, miodówka gruszowa chętnie składa jaja właśnie na świeżych przyrostach i liściach – do których substancja aktywna Movento jest na bieżąco transportowana.

 • Częstym błędem popełnianym przed producentów grusz jest wyczekiwanie z zastosowaniem Movento, co może skutkować mniejszą skutecznością. Produkt ten najlepiej zwalcza młode stadia rozwojowe larw (L1-L3). Patrzymy na to co będzie się działo za kilka/kilkanaście dni, kiedy ze złożonych jaj wylęgną się wszystkie larwy. Do tego czasu substancja czynna Movento krążąc w roślinie – będzie efektywnie chronić grusze.
 • Oprócz stosowania Movento na rynku dostępne są preparaty oparte na abamektynie. Najlepszym rozwiązaniem, sprawdzonym w ubiegłym sezonie, jest zastosowanie Movento zaraz po kwitnieniu, a po ok. 3-4 tygodniach wykonanie zabiegu produktem na bazie abamektyny. Oczywiście zasadność kolejnego zabiegu musi być poprzedzona szczegółową lustrację !

 

            Fot.1 – skupiska jaj na młodym zawiązku                                    Fot.2 – intensywnie żerująca młodsza i starsza larwa miodówki gruszowej

 

             Fot. 3 – młodsze larwy miodówek są skutecznie                                         Fot.4 – mszyce żerujące w okolicach zwalczane przez                                                                                                                                                          preparat Movento 100 SC  kielicha (grusze)

 • MSZYCE – w uprawie jabłoni, rzadziej grusz (fot.4), mszyce wyrządzają olbrzymie szkody, zwłaszcza w takich sezonach jak obecny, gdy warunki pogodowe są optymalne do ich rozwoju. Mszyce uwielbiają żerować na drzewach o intensywnym wzroście, gdzie składniki pokarmowe (sok komórkowy) są dosłownie wtłaczane do ich organizmów. Tak jak w przypadku innych szkodników, bezapelacyjnie należy wykonywać częste lustrację sadu, aby w porę zapobiec stratom spowodowanym żerowaniem mszyc, szczególnie mszycy jabłoniowo-babkowej (fot.5) oraz bawełnicy korówki (fot.6), a w młodszych nasadzeniach mszycy jabłoniowej (fot.7). Obecnie obserwujemy intensywny rozwój kolonii mszycy jabłoniowej, która chętnie zasiedla nowe przyrosty (fot.8). Bawełnica korówka również wykazuje aktywność. Zachęcamy do bardzo dokładnej lustracji w poszukiwaniu nowo założonych kolonii w koronie drzew. Obecność bawełnicy w górnej części korony drzewa świadczy o rozpoczęciu się procesu migracji larw bawełnicy. To idealny moment na wykonanie zabiegu środkiem Movento.

 • Podstawą zwalczania mszyc są zabiegi wczesnowiosenne (oleje parafinowe, siarka, pyretroidy, neonikotynoidy), natomiast po kwitnieniu uznanie mają tylko produkty wysoce selektywne dla organizmów pożytecznych, takie jak: Movento 100 SC na bazie spirotetramatu oraz inne produkty oparte o flonikamid czy pirymikarb.
 • Po kwitnieniu nie stosujmy środków z grupy pyretroidów czy fosforoorganicznych !!!
 • Movento jest produktem o szerokim spektrum zwalczanych gatunków szkodliwych organizmów, w uprawie jabłoni i grusz skutecznie wyniszcza populację:
  • mszyc (wszystkie gatunki !)
  • pryszczarków (jabłoniak, gruszowiec) – (fot.9)
  • czerwców (skorupik jabłoniowy)
  • miodówek na gruszach


Aby w pełni skorzystać z zalet tego preparatu warto wykonać zabieg, po dokładnej lustracji sadu, w okresie gdy dopiero zaczyna się rozwijać problem z danym gatunkiem szkodnika – im wcześniej zareagujemy tym większe korzyści uzyskamy!

 • Środek Movento 100 SC starajmy się stosować solo.
 • WAŻNA INFORMACJA ! z prowadzonych przez Nas obserwacji w Sadowniczej Stacji Badawczej w Kozietułach Nowych oraz relacji praktyków wynika, że dodatkowym plusem stosowania Movento w sadach jest „pozaetykietowe” ograniczanie występowania szkodliwych roztoczy – szpecieli (pordzewiacz jabłoniowy) oraz przędziorków (owocowiec i chmielowiec). Można to traktować jako „efekt dodany”. Pamiętajmy jednak, aby każdy produkt stosować zgodnie z jego etykieta rejestracyjną.

 

           Fot.5 – kolonia mszycy jabłoniowo-babkowej                                                      Fot.6 – nowa kolonia bawełnicy            Fot.7 – mszyca jabłoniowa                                                                                Fot.8 – młode przyrosty są chętnie zasiedlane przez mszyce                                                                                                                                                 jabłoniową

 

           Fot.10 – charakterystycznie, łódkowato zawinięte                                       Fot.9 – zawiązek uszkodzony liście – efekt żerowania pordzewiacza                                                                                                                                     jabłoniowego przez owocnię

 • OWOCNICA JABŁKOWA – monitoring występowania tej błonkówki należy prowadzić od rozpoczęcia okresu kwitnienia, przy pomocy biały tablic lepowych. Po opadnięciu płatków – w celu ochrony zawiązków przed owocnicą (fot.9) warto wykonać zabieg jednym z produktów z grupy neonikotynoidów, np. Calypso 480 SC w dawce 0,1-0,15 L/ha. Zabieg ten będzie zwalczał również występującego lokalnie toczyka gruszowiaczka

 • PRZĘDZIORKI – zarówno przędziorek owocowiec jak i chmielowiec uwielbiają wyższe temperatury powietrza, zapewniające im dobre warunki do szybkiego rozmnażania i płynnego przechodzenia larw przez kolejne stadia nimfalne do osobnika dorosłego (czas rozwoju jedno pokolenia, w optymalnych warunkach pogodowych, może wynieść nawet - tylko 8-10 dni !). To pokazuje jak groźna może być ta grupa szkodników, a bez systematycznych lustracji nie jesteśmy w stanie określić optymalnego terminu zabiegu. Zwalczając przędziorki dobierajmy preparat pod kątem aktualnie występujących w populacji stadiów rozwojowych – niektóre produkty, jak Envidor 240 SC zwalczają zarówno jaja letnie jak i młode larwy oraz osobniki dorosłe co czyni go dobrym rozwiązaniem w każdym momencie sezonu.

 • Wykonując zabieg produktami kontaktowymi nie zaniżajmy ilości cieczy roboczej na hektar. Stosując produkty o działaniu kontaktowym musimy mieć pewność, że ciecz robocze dotrze w każdy zakamarek drzewa. Warto do zabiegu dodać jeden z popularnych produktów z grupy zwilżaczy, ułatwiający penetrację wszystkich szczelin i zagłębień. Przygotowując program ochrony do zabiegów wybierajmy produkty z różnych grup chemicznych – rotujmy grupy, a nie substancje aktywne! Przędziorki, ze względu na swoja biologię rozwoju stosunkowo szybko wytwarzają rasy odporne na nadużywane w celu ich zwalczenia substancje. Jeśli po zastosowaniu jakiegoś akarycydu stwierdzamy niższą jego skuteczność, może świadczyć to (choć nie musi) o wystąpieniu odporności roztocza na daną substancję. Jeśli przypuszczenia są potwierdzone obserwacjami kilkuletnimi, zaniechajmy stosowania całej grupy na okres 2-3 lat.

 • Przynajmniej raz w tygodniu wykonujmy lustrację na obecność przędziorków oraz pordzewiacza jabłoniowego (fot.10). Czasem kilka/kilkanaście dni bez żadnej aktywności z Naszej strony powoduje ominięcie idealnego momentu na zabieg, a potem pozostają tylko „szaleńcze” próby ratowania, co jest dalekie od uzyskania dobrych rezultatów …
 • OWOCÓWKA ORAZ ZWÓJKÓWKI LIŚCIOWE – zalecamy wywieszanie pułapek feromonowych. W obliczu nieprzewidywalnych warunków pogodowych i intensywnego rozwoju wszystkich szkodliwych organizmów warto rozpocząć wcześniej monitoring motyli z rodziny zwójkowatych – zachęcamy wszystkich do tej bardzo prostej i stosunkowo taniej czynności, dającej duże korzyści w postaci wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu w okresie intensywnego loty motyli.

Fot. 11 - pułapki feromonowe należy rozwieszać w sadzie przed rozpoczęciem loty motyli. Na 1 hektar sadu zwyczajowo wywieszamy 1-2 pułapki, w zależności od uksztaltowania kwatery oraz otoczenia.

 

Szymon Jabłoński, Bayer

Fot. 1-11 – Szymon Jabłoński

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.