Komunikat sadowniczy z dnia 08 maja 2018 roku

SZKODNIKI – Drzewa pestkowe

 • Zwalczając szkodniki w uprawach drzew owocowych warto przed zabiegiem ochronnym wykonać szczegółową lustracją, aby określić poziom zagrożenia ze strony konkretnego gatunku szkodliwego organizmu. Ta prosta czynność pozwoli w najprostszy możliwy sposób obniżyć koszty związane z ochroną – nie zawsze agrofagi występują na wszystkich kwaterach/działkach/polach. Nie starajmy się wykonywać zabiegów w „standardowym terminie” bo taki nie istnieje. Dobitnie pokazuje to problem z owocówką jabłkóweczką czy śliwkóweczką w sadach, gdzie nie jest prowadzony monitoring lotu motyli. Wykonując lustrację, sprawdzając pułapki feromonowe na bieżąco zbieramy informacje nt. zagrożeń obecnych w danej konkretnej chwili, dzięki czemu jesteśmy w stanie zareagować w najoptymalniejszym terminie do wykonania zabiegu ochronnego.
 • ŚLIWY – zbliża się okres intensywnych prac w sadach śliwowych. Przy dużej liczbie zawiązków na drzewach elementem decydującym o jakości plonu handlowego będzie zabieg przerzedzania – niestety ręcznego – w związku z brakiem jakichkolwiek rozwiązań natury chemicznej. Warto wykorzystać ten czas do szczegółowej obserwacji drzew – panujące warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi roztoczy, m.in. szpecieli (pordzewiacz śliwowy) oraz przędziorków (owocowiec i chmielowiec).

  Fot. 1,2 – efekt żerowania przędziorków oraz dorosłe osobniki na dolnej stronie liścia.

  Pordzewiacz występuje najczęściej w młodych nasadzeniach, nierzadko sprowadzony jest z materiałem szkółkarskim, stąd też należy stale monitorować wygląd liści (koniecznie pod lupą/binokularem z powiększeniem x30). Larwy oraz osobniki dorosłe pordzewiacza wyglądem przypominają „przecinki” o jasnym ubarwieniu ciała – najczęściej można je spotkać wzdłuż nerwu głównego na spodniej stronie blaszki liściowej. Próg ekonomicznej szkodliwości dla tej grupy szkodników wynosi odpowiednio:
  - pordzewiacz śliwowy, śr. 5-20 osobników na 1cm2 liścia w próbie 200 liści
  - przędziorki, śr. 3 lub więcej form ruchomych na 1cm2 liścia w próbie 200 liści.

  Pordzewiacz oraz przędziorki mogą być zwalczane przy pomocy preparatu Envidor 240 SC w dawce 0,4 L/ha, który skutecznie działa na jaja letnie, młode stadia rozwojowe (nimfy) oraz osobniki dorosłe.

  Owocnice (żółtoroga oraz jasna) zwalczamy w terminie już od opadania płatków kwiatowych – ze względu na wysokie temperatury, dość krótko trwał okres kwitnienia, stąd obecnie termin zabiegu na tego szkodnika w wielu rejonach kraju minął. Tam gdzie rozwój drzew był spowolniony, warto wykonać jeszcze zabieg w celu zwalczenia owocnic - preparatem z grupy neonikotynoidów, np. Calypso 480 SC w dawce 0,15 L/ha.

  Jeżeli w sadzie śliwowym występują kolonie mszyc, powyższy zabieg zwalczający owocnice będzie również skuteczny na tą grupę uporczywych szkodników. Stosując Calypso typowo na mszyce w śliwach, można obniżyć dawkę do maksymalnie zarejestrowanej dla tych agrofagów– czyli 0,1 L/ha.
 • WIŚNIE, CZEREŚNIE - w celu zwalczenia przędziorka owocowca czy chmielowca (oczywiście po uprzedniej lustracji, w której stwierdzimy zasadność tego zabiegu!) również w sadach wiśniowych i czereśniowych można wykonać zabieg akarycydem Envidor. Należy pamiętać o dokładnym pokryciu wszystkich liści ze względu na kontaktowy mechanizm działania tego preparatu.

  Jeżeli liczba form ruchomych tych roztoczy po kwitnieniu przekracza średnio 3 osobniki na 1 liść w próbie 200 liści z danej kwatery wówczas zabieg zwalczający jest uzasadniony.

  Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe do rozwoju mszyce mogą być jednym z najgroźniejszych szkodników w tym sezonie, we wszystkich uprawach drzew owocowych. Jesteśmy wręcz zmuszeni do stałego monitorowania stanu plantacji. W przypadku wykrycia kolonii mszyc na wiśniach lub czereśniach, starajmy się wykorzystać te rozwiązania, które zapewnią nam ochronę przez bardzo długi okres czasu. Godnym polecania produktem jest Movento 100 SC (w dawce 0,75 L na metr wysokości korony). Systemiczne działanie tego preparatu oraz utrzymywanie się substancji aktywnej przez okres nawet 30 dni w roślinie sprawia, że drzewa objęte są długoterminową ochroną. Daje to pewność nie przeoczenia kolejnego optymalnego terminu zabiegu! Jeśli postawiliśmy w pierwszej kolejności na produkty z innych grup, np. neonkotynoidów, pamiętajmy o kontrolowaniu ile zabiegów wykonaliśmy w sezonie oraz których substancji aktywnych z tej grupy chemicznej użyliśmy. Ogromna ilość generyków poszczególnych substancji z tej grup może powodować nadużywanie niektórych z nich, co w efekcie prowadzi do wytwarzania ras odpornych. Nadal wysoka skuteczność w zwalczaniu mszyc wykazuje substancja aktywna tiachlopryd, zawarta w insektycydzie Calypso (dawka 0,2 L/ha).

  Fot.3 – rozbudowująca się kolonia mszycy wiśniowej.

  W sadach, w których w ubiegłym sezonie stwierdzono uszkodzenia spowodowane żerowaniem kwieciaka pestkowca (uszkadza zawiązki owoców) po kwitnieniu celowe będzie zastosowania jednego z zarejestrowanych preparatów. Niestety wszystkie możliwe należą do grupy neonikotynoidów).
  Zalecamy i zachęcamy do wywieszania żółtych tablic lepowych (lub feromonowych) do monitorowania lotu nasionnicy trześniówki.
 • BRZOSKWINIE, MORELE – w skali kraju produkcja owoców brzoskwiń i moreli jest bardzo mała, są jednak rejonu w Polsce, gdzie znajdują się „zagłębia produkcyjne” tych gatunków. Niestety, właśnie ze względu na wielkość powierzchni uprawy ochrona przed szkodnikami oparta na zarejestrowanych preparatach zamyka się głównie w obrębie stosowania neonikotynoidów (po kwitnieniu można wykonać zabieg Calypso 480 SC w dawce 0,2 L/ha po stwierdzeniu występowania kolonii mszyc).
  Wyjątkiem jest preparat Movento 100 SC zarejestrowany do ochrony brzoskwiń i moreli przed mszycami oraz czerwcami, w dawce 0,75 L na metr wysokości korony.

 

Szymon Jabłoński, Bayer

Fot. 1-3 – Tomasz Gasparski

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.