Komunikat sadowniczy z dnia 14 marca 2017 roku

Brzoskwinia - Kędzierzawość liści brzoskwini

 • Najgroźniejszą i najtrudniejszą do zwalczenia chorobą w uprawach brzoskwini i moreli jest kędzierzawość liści brzoskwini, której sprawca – grzyb Taphrina deformans zimuje na powierzchni pędów.
 • Na przedwiośniu, kiedy temperatura powietrze przekracza 10 stopni C rozpoczyna się proces nabrzmiewania pąków brzoskwiń, co powoduje rozchylanie okrywających ich łusek. Pierwszy zabieg w nowym sezonie, jeszcze przed ukazaniem się zielonej tkanki, należy wykonać po kilku dniach takiego ocieplenia). Efektem pominięcia zabiegu w tym okresie mogą być objawy chorobowe przedstawione na zdjęciach poniżej:

                

 • W okresie zimowych ociepleń można zastosować produkty oparte na miedzi, mające za zadanie chronić miejsca newralgiczne – szczeliny powstałe w czasie rozchylania łusek pąków.
 • W fazie pękania pąków i ukazywania się zielonej tkanki warto zastosować produkty zawierające tiuram (np. Pomarsol Forte 80 WG) lub dodynę.
 • Cechą szczególną produktów zawierających tiuram lub dodynę jest temperatura stosowania, wynoszące co najmniej 6 stopni C. Zabieg warto zatem wykonać w dzień pogodny, słoneczny, ciepły (>6 stopni C), pamiętając o możliwie dokładnym pokryciu drzew cieczą roboczą.
 • Zwalczanie kędzierzawości liści brzoskwini przed ruszeniem wegetacji jest absolutnym priorytetem biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek produktów w asortymencie środków ochrony roślin, które mogłyby zostać użyte, gdy na drzewach widoczne są już poskręcane liście, pokryte szarawym nalotem grzyba.
 • Przypominam, że optymalny zakres temperatury, w którym dochodzi do kiełkowania zarodników grzyba Taphrina deformans oraz rozpoczęcia procesu infekcyjnego to przedział 10-21 stopni C.

 

Grusza – miodówka gruszowa plamista

 • Miodówka to szkodnik, który już od wielu lat stanowi największe zagrożenie w uprawie grusz w całej Europie. Duży wpływ miało na to przede wszystkim nadużywanie produktów należących do grupy pyretroidów oraz środków z grupy fosforoorganicznych. Stosowanie tych preparatów doprowadziło do wyselekcjonowania form odpornych miodówki oraz bardzo często do wyniszczenia organizmów pożytecznych, które skutecznie ograniczały populację szkodnika.
 • Zwalczanie miodówek powinno rozpocząć się już wczesną wiosną. Po kilku ciepłych, słonecznych dniach bez trudu można odnaleźć „wygrzewające się” na pędach i gałęziach osobniki dorosłe, co daje sygnał do rozpoczęcia ochrony

                  

 • Zadaniem pierwszych zabiegów jest ograniczanie ilości dorosłych osobników. W tym celu można stosować mieszanki zbiornikowe produktów opartych o oleje parafinowe oraz siarkę - tylko w okresie bezlistnym !!! Wczesną wiosną można zastosować również produkt z grupy pyretroidów (odsyłam do aktualnego Programu Ochrony Roślin Sadowniczych).
  Optymalne warunki do wykonania zabiegu: pogodny, słoneczny dzień z temp. > 10 stopni C.
 • Alternatywą dla wyżej wymienionych rozwiązań może być glinka kaolinowa stosowana w dawce 30 kg/ha przy dużej ilości cieczy roboczej. Należy ją stosować kilka dni po wybudzeniu się osobników dorosłych. Glinkę kaolinową z dużym powodzeniem można stosować w dalszej części sezonu wegetacyjnego, ponieważ nie jest to produkt fitotoksyczny, a dodatkowo w okresach wysokich temperatur chroni owoce przed oparzeniami. Glinka działa na dwóch płaszczyznach: częściowo unieruchamia osobniki dorosłe oraz wpływa na niestabilność jaj złożonych na pędach pokrytych białym nalotem tego produktu. Wadą tego rozwiązania jest łatwa zmywalność preparatu, stąd zabiegi (szczególnie wiosną) trzeba wykonywać z dużą częstotliwością.


W czasie całego sezonu będziemy monitorować stan zagrożenia ze strony miodówki gruszowej plamistej o czym będziemy informować w Komunikatach.

Zdjęcia 1-4 – Szymon Jabłoński

Szymon Jabłoński, Bayer

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.