Komunikat sadowniczy z dnia 18 maja 2018 roku

JABŁOŃ – Parch jabłoni

 • Tak dużego zagrożenia jakie ma miejsce obecnie nie notowaliśmy od co najmniej 2-3 sezonów. Praktycznie w każdym rejonie kraju w ciągu ostatnich 48h spadła duża ilość deszczu, która spowodowała wysianie olbrzymiej ilości zarodników workowych. Utrzymująca się stosunkowo wysoka średnia temperatura dobowa oraz w wielu miejscach co najmniej 24 godzinne zwilżenie liścia spowodowały wystąpienia silnych bądź ekstremalnie silnych infekcji.
 • Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie (w piątek/sobotę) jako zabieg interwencyjny produktu zawierającego substancję aktywną z grupy IBE – difenokonazol.
 • Warunki pogodowe (niska temperatura, a przede wszystkim porwisty wiatr i zapowiadane przelotne opady deszczu) mogą skutecznie przeszkodzić w terminowym, prawidłowym i dokładnym wykonaniu zabiegu interwencyjnego – zalecamy aby wykonać go najszybciej jest to możliwe z zachowaniem jednak optymalnych dla działania triazoli temperatur (co najmniej 15 stopni C).

  Wyk.1Warka, program symuluje rozwój silnych infekcji od południa 16 maja


  Wyk.2Brzezna, program symuluje rozwój silnych infekcji od południa 16 maja


  Wyk.3 Sandomierz, z powodu przesuszenia mogło nastąpic załamanie infekcji, jednak kolejne opady deszczu na nowo rozpoczeły wysiewy i kiełkowanie zarodników


  Wyk.4Sadowo (k. Rybna), podobnie jak w Sandomierzu - chwilowe przesuszenie wstrzymało proces kiełkowania zarodników workowych w godzinach popołudniowych 17 maja, jednak kolejny opad ponownie uruchomił cały proces


  Wyk.5Kozietuły Nowe (k. Błędowa) – dwudniowe opady deszczu spowodowały wysiew co najmniej 20% całkowitej puli zarodników workowych, takie zagrożenie może doprowadzić w wielu miejscach do wystąpienia kolejnych w tym sezonie plam parcha

 


JABŁOŃ - Szkodniki

 • Bawełnica korówka – najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zwalczaniu tego szkodnika jest źle dobrany termin zabiegu. Kiedy zatem najefektywniej zwalczyć bawełnicę na jabłoniach ? W momencie gdy rozpoczynają się wiosenne bądź jesienne migracje larw. Wiosną, zazwyczaj na przełomie maja i czerwca (w zależności od przebiegu pogody) obserwujemy pierwszy etap migracji sezonowej – młode larwy, urodzone przez osobniki dorosłe, które rozwinęły się po przezimowaniu, rozpoczynają wędrówkę w koronie drzew w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do założenia kolonii. Obecnie ten proces w wielu sadach trwa (fot.1,2). Migrują osobniki młode – bardziej wrażliwe na działanie insektycydów. Program ochrony przeciwko bawełnicy jest dość ubogi w rozwiązania chemiczne – tak naprawdę po kwitnieniu pozostają produkty należące do dwóch grup chemicznych: neonikotynoidów oraz kwasów tetronowych (Movento 100 SC). Przewagą Movento jest szeroki przedział czasu (nawet do 30 dni), w którym substancja aktywna tego produktu będzie krążyła w roślinie i skutecznie zwalczała bawełnicę.
 • Mszyca jabłoniowo-babkowa (porazik jabłoniowy) – ten niezwykle ekspansywny gatunek mszycy zazwyczaj po kwitnieniu rozpoczyna intensywny rozwój (fot.3) . Warto przypomnieć, że zabiegi wykonane przed kwitnieniem są w stanie skutecznie zwalczyć żerujące już w tym czasie pierwsze osobniki tego gatunku (tzw. założycielki rodu). Po kwitnieniu musimy być bardzo uważni i wykonywać częste lustracje sadu, gdyż zgodnie z progami zagrożenia 2 drzewa z koloniami mszycy jabłoniowo-babkowej w próbie 50 drzew są wystarczającym powodem do rozpoczęcia ochrony chemicznej. W przypadku występowania licznych kolonii może dojść do uszkodzenia znacznej ilości zawiązków (fot.4). W walce z mszycami najważniejsze to wykonanie zabiegu ochronnego zanim dojdzie do masowego ich występowania – czyli w początkowym okresie rozwoju kolonii. Podobnie jest w przypadku mszycy jabłoniowej, która chętnie zasiedla nowe przyrosty – dlatego warto do ochrony przed wszystkimi gatunkami mszyc na jabłoniach włączać preparaty o długim okresie działania na przykład – Movento 100 SC (wyk.1). Obecnie mamy optymalny termin na zastosowanie tego preparatu. Popularnym rozwiązaniem w walce z mszycą jabłoniowo-babkową oraz mszycą jabłoniową jest również stosowanie neonikotynoidów, jednak niektóre z substancji aktywnych należących do tej grupy wykazują słabsze działanie szczególnie w tych miejscach, w których były masowo stosowane. Nadal wysoką skuteczność wykazuje preparat Calypso 480 SC. Dodatkowo, do ochrony przed mszycami możemy z powodzeniem stosować preparaty z grupy karbaminianów czy karboksamidów.

  Wyk.6poniżej prezentujemy wyniki doświadczenia, w którym badano długość działania Movento 100 SC oraz preparatów porównawczych zawierających w swoim składzie acetamipryd (neonikotynoidy) oraz pirymikarb (karbaminiany). Ostatni słupek oznacza 35 dzień po zabiegu – jak widać skuteczność Movento 100 SC na poziomie ponad 90%; skuteczność acetamiprydu na poziomie 30%; skuteczność pirymikarbu na poziomie 30%

 

 • Pryszczarek jabłoniak efektem żerowania larw tej muchówki są silnie poskręcane zazwyczaj najmłodsze liście na nowych przyrostach (fot.5) – o ile w starszych nasadzeniach niewielka presja tego szkodnika jest w pewnym stopniu „na rękę” sadownikom, ograniczając wzrost drzew, o tyle w młodych nasadzeniach jest bardzo niebezpieczna. Pamiętajmy, że pryszczarek ma 3 pokolenia w roku, a larwy, które obecnie żerują w skręconych liściach spadną na ziemię, gdzie dojdzie do przepoczwarczenia i pojawu kolejnego pokolenia muchówek. Chcąc ochronić się przed tym szkodnikiem, mamy do wyboru bardzo ograniczoną paletę środków ochrony roślin – oprócz kilku produktów z grupy neonikotynoidów opartych o tą samą substancję aktywną (!) możemy wybrać o wiele skuteczniejsze rozwiązania – Movento. W młodych nasadzeniach dawkę preparaty wyliczamy zgodnie z wzorem: 0,75 L na metr wysokości korony.
 • Wykonując jeden zabieg preparatem Movento (w dawce 2,25 L/ha lub 0,75 L na metr wysokości korony) jesteśmy w stanie zwalczyć kilka groźnych gatunków szkodników na jabłoniach jednocześnie – o ile rzeczywiście występują w sadzie. Jest to ogromna oszczędność czasu, przejazdów (paliwa) oraz satysfakcji – gdy obejrzymy efekt działania tego preparatu.

  PAMIĘTAJMY – nie powinno się mieszać preparatu Movento 100 SC z nawozami oraz innymi środkami ochrony roślin, aby nie osłabić działania substancji czynne. Nie ma konieczności dodawania zwilżacza do zabiegu. Pełnie skuteczności preparatu zauważmy po 5-7 dniach od zabiegu.

  *od kilku sezonów w Stacji Badawczej firmy Bayer zlokalizowanej w Kozietułach Nowych prowadzimy badania, w których oceniamy skuteczność preparatu Movento 100 SC na inne gatunki szkodliwych organizmów. Stosując produkt zgodnie z etykietą rejestracyjną (np. na mszyce w jabłoniach) przy okazji tego zabiegu możemy ograniczyć występującą w sadzie populację przędziorka chmielowca czy pordzewiacza jabłoniowego.

  Fot.1 – świeże kolonie bawełnicy korówki założone w przestrzeni między pędem, a wyrastającym liściem. Charakterystyczna biała wata okrywająca kolonie to woskowe nici wytwarzane przez mszycę, które skutecznie utrudniają dostęp preparatów o działaniu kontaktowym


  Fot.2 – kolonia bawełnicy składająca się Fot.3 – kolonia mszycy jabłoniowo- z osobników, które przezimowały babkowej


  Fot.4 – silnie poskręcane, żółknące liście to efekt żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej – uszkodzeniu (deformacji) mogą ulec też zawiązki, na których mszyca chętnie żeruje


  Fot.5 – efekt żerowania pryszczarka jabłoniaka

 

NASIONNICA TRZEŚNIÓWKA

 • Monitoring lotu tej muchówki wskazuje na konieczność wykonania zabiegu ochronnego w najbliższym możliwym terminie. Jako pierwszy najlepiej użyć preparatu Calypso 480 SC w dawce od 0,1-0,15 l/ha lub Decis Mega 50 EW -0,25 l/ha. W jednym z następnych zabiegów można zastosować preparat o dłuższym okresie działania Movento 100 SC w dawce 2,25 l/ha, pamiętając o okresie karencji wynoszącym 21 dni, warto skorzystać z jego walorów. Najbliższy tydzień to ponownie wysokie temperatury powietrza, które będą sprzyjały intensywnym lotom i składaniu jaj dlatego zabieg należy wykonać w miarę możliwości na przełomie tego i kolejnego (3 i 4) tygodnia maja.

 

Szymon Jabłoński, Bayer

Fot. 1,2,3,4,5 – Szymon Jabłoński
Wyk. 1,2,3,4,5,6 – Materiały BAYER

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.