Komunikat sadowniczy z dnia 2 czerwca 2017 roku

GRUSZE

 • Miodówka gruszowa plamista jest najgroźniejszym szkodnikiem sadów gruszowych, a jej zwalczanie wciąż sprawia sadownikom wiele trudności. Od kilku sezonów obserwujemy wzrost znaczenia ekonomicznego tego szkodnika, którego szkodliwość negatywnie wpływa na jakość handlową owoców i kondycję drzew.
 • Miodówki wysysając sok komórkowy z liści czy pędów wprowadzają do rośliny toksyny, które wpływają na metabolizm rośliny, finalnie doprowadzając do zamierania i opadania liści. Wraz z toksynami do rośliny może zostać wprowadzony sprawca fitoplazmatycznego zamierania gruszy, którego miodówki są wektorem.
 • Pośrednią szkodliwością wynikającą z obecności miodówek na gruszach jest wydzielanie w czasie ich żerowania rosy miodowej (charakterystycznej wydzieliny bogatej w cukier, składającej się z soku komórkowego i odchodów), na której to rozwijają się grzyby sadzakowe. Przy dużym nasileniu miodówek, grzyby sadzakowe mogą pokryć nie tylko liście i pędy ale również owoce – co dyskwalifikuje je z obrotu handlowego.
 • PAMIĘTAJMY - większość produktów zarejestrowanych do zwalczania tego szkodnika, jest skuteczna na konkretne stadia rozwojowe np. młode larwy lub osobniki dorosłe. Każdy sad, nawet kwatera, stanowi odrębną agrocenozą, w której wpływ lokalnych warunków pogodowych może zmienić tempo rozwoju szkodników.
 • Rozwój miodówek w tym sezonie został opóźniony ze względu na panujące niekorzystne (dla większości gatunków szkodliwych organizmów) warunki pogodowe. Pierwsze larwy miodówki gruszowej (w centralnej Polsce) pojawiły się w drugim tygodniu maja, co jest znacznym przesunięciem w porównaniu do roku ubiegłego. Jeśli w tym czasie został wykonany zabieg zwalczający młode stadia larwalne można z całą pewnością uznać go za wysoce skuteczny.
 • Obecnie na gruszach występują wszystkie stadia rozwojowe miodówki gruszowej z przewagą jaj o zabarwieniu białym lub kremowo-pomarańczowym składanych przez samice pierwszego pokolenia letniego. Jednak aby precyzyjnie określić skład populacji w danej lokalizacji należy udać się na lustrację i przeglądać przede wszystkim nowe przyrosty, na których żerują larwy i są składane jaja. Próg zagrożenie to obecność jaj i larw na kilku pędach pobranych z różnych drzew.
 • Jeśli w sadzie zaobserwowaliśmy licznie złożone jaja (fot.1) oraz larwy pierwszych stadiów rozwojowych L1-L3 (kremowe / jasnopomarańczowe) warto zastosować preparat MOVENTO 100 SC w dawce 2,25 l/ha. Zaletą tego produktu jest długi czas działania oraz specyficzny mechanizm przemieszczania w roślinie pozwalający chronić młode, pojawiające się nowe przyrosty. Larwy, które wyklują się z jaj składanych przez samicę nawet po wykonaniu zabiegu zostaną skutecznie zwalczone, ze względu na długi okres „trwania” produktu w roślinie. Efekt po wykonaniu zabiegu będzie widoczny po kilku dniach i będzie się utrzymywał przez okres 3-4 tygodni.
 • Movento 100 SC chroni również przed mszycami oraz pryszczarkami, które są już widoczne w sadach gruszowych.

                         

 • Obecnie nie stosujmy preparatów należących do pyretroidów ze względu na ochronę organizmów pożytecznych, które znacząco ułatwiają walkę z miodówkami (biedronki, złotooki, skorki, dziubałki). Do ochrony można również wdrażać produkty oparte o abamektyne.
 • Zalecamy kontynuację ochrony fungicydowej grusz przed parchem gruszy. W zależności od sytuacji w danym regionie można stosować albo środki o działaniu powierzchniowym, zawierające np. substancję aktywną kaptan, lub zastosować środek LUNA EXPERIENCE 400 SC w dawce 0,75 l/ha, który stosuje się raz w sezonie. Luna Experience poza etykietowo chroni również przed rdzą gruszy.

 

JABŁONIE

 • Mączniak jabłoni, tak jak w poprzednich 2-3 sezonach, tak i teraz stanowi duży problem w wielu rejonach sadowniczych. Chłodna wiosna spowolniła ekspansję sprawcy tej choroby – jednak w drugiej połowie maja wysokie temperatury w połączeniu z opadami deszczu i utrzymującą się w ciągu dnia wysoka wilgotnością powietrza korzystnie wpłynęły na rozwój grzybni i tworzących się na trzonkach zarodników konidialnych, które przy pomocy wiatru i deszczu są stale roznoszone na nową podatną tkankę (młode liście) dokonując infekcji wtórnych.
 • Skuteczne ochrona przed mączniakiem (fot.3) w tym okresie, składa się z połączenia dwóch, wzajemnie uzupełniających się metod: agrotechnicznej i chemicznej. Zalecamy przede wszystkim stale i systematycznie ograniczać źródło infekcji poprzez usuwanie porażonych pędów (nie ma konieczności wywożenia ich z sadu) oraz przeglądać liście na nowych przyrostach w celu poszukiwania oznak infekcji wtórnych w postaci jasnych, chlorotycznych przebarwień na górnej stronie liścia lub rozwijającej się na spodniej stronie białej grzybni.
 • Po wycięciu bielących się przyrostów (czynność niezbędna !!!) zalecamy wykonanie zabiegu preparatem Luna Experience 400 SC w dawce 0,75 l/ha, zawierającym w swoim składzie fluopyram - substancję czynna z grupy SDHI oraz tebukonazol.
 • Prowadzone w tym sezonie badania nad skutecznością różnych preparatów zarejestrowanych do zwalczania mączniaka na jabłoni pokazują wysoką skuteczność fluopyramu – wyraźnie lepszą od innych substancji z grupy SDHI, który efektywnie blokuje/hamuje rozwój grzybni z porażonych w ubiegłym roku pąków dodatkowo chroni młode liście przed infekcjami wtórnymi.

                         

 • Owocówka jabłkóweczka (fot.4) od kilku dni wykazuje wzmożoną aktywność (tabela poniżej), w zależności od rejonu kraju, co potwierdzają ilości samców wyłapywanych do pułapek feromonowych.
 • Aby precyzyjnie określić lot motyli pierwszego i drugiego pokolenia owocówki oraz loty pozostałych motyli zwójkówek należy na powierzchni jednego hektara sadu, w jego środkowej części wywiesić pułapki feromonowe. Obecnie jest ostatni moment na wykonanie tej czynności.
 • Pierwszy zabieg zwalczający motyle owocówki jabłkóweczki powinien być wykony w okresie intensywnego lotu tj. wtedy gdy do pułapek feromonowych wyłapuje się co najmniej 5 osobników na dobę przez kilka kolejnych dni. Niestety, warunki pogodowe mają ogromny wpływ na dynamikę loty motyli gdzie niska temperatura (<12 stopni C) lub silny wiatr mogą chwilowo przerwać ten proces. Zazwyczaj do pierwszego zabiegu polecany jest produkt z grupy neonikotynoidów np. CALYPSO 480 SC w dawce 0,2 l/ha . Zabieg tym produktem będzie skuteczny nie tylko na motyle owocówki ale również mszyce występujące na jabłoniach.

 

PESTKOWE

 • Loty motyli owocówki śliwkóweczki (tabela), ze względu na swoja intensywność, wymagają podjęcia szybkiej decyzji o rozpoczęciu lub kontynuowaniu ochrony.
 • Obecnie występuje ostatni termin na zwalczanie motyli owocówki śliwkóweczki (fot.5), w tym celu można również zastosować preparat Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha, natomiast w kolejnym tygodniu należy liczyć się z koniecznością stosowania produktów będących typowymi larwicydami w okresie fazy czarnej główki.

                         

 • Na żółtych pułapkach lepowych oraz feromonowych zawieszonych na czereśniach obserwujemy od ubiegłego tygodnia pierwsze odłowione muchy nasionnicy trześniowki. Żółte pułapki lepowe zaleca się rozwieszać na średnio i późno dojrzewających odmianach czereśni i kontrolować co kilka dni. Zabieg zwalczający należy wykonać po kilku dniach regularnego lotu much nasionnicy. Na odmianach wybarwiających się do ochrony można wykorzystać MOVENTO 100 SC (21 dni karencji) oraz CALYPSO 480 SC (14 dni karencji) stosując dawkę 0,1-0,15 l/ha.
 • Trwa intensywny rozwój mszyc (fot.6). Zabieg zwalczający powinien być wykonany na początku tworzenia się kolonii mszyc. Do zabiegu można stosować środki takie jak Calypso 480 SC i Movento 100 SC.


Tabela z ilością odłowionych samców poszczególnych gatunków zwójkówek w ciągu ostatnich kilku dni:

Zdjęcia: – Tomasz Gasparski
Tabela 1 – Magdalena Cieślak, Rafał Staniaszek, Szymon Jabłoński

 

Szymon Jabłoński, Bayer

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.