Komunikat sadowniczy z dnia 24 kwietnia 2018 roku

JABŁONIE – Okres kwitnienia – dlaczego LUNA EXPERIENCE 400 SC ???

 • Wystąpienia na raz kilku czynników, takich jak: kwitnienie drzew (spora ilość podatnej tkanki) + opady deszczu i długo utrzymująca się wilgoć na drzewie + obecność źródła infekcji może w znacznym stopniu zagrozić uzyskaniu dobrego jakościowo i zdrowego plonu.

Fot.1. W czasie kwitnienia praktycznie wszystkie tkanki roślinne obecne na drzewie mogą uleć porażeniu przez szereg sprawców chorób grzybowych.

 • W ciągu najbliższych kilku dni wszystkie odmiany jabłoni znajdą się w fazie pełni kwitnienia – prognozowane opady deszczu spowodują wzrost zagrożenia ze strony sprawców następujących chorób: 

  1. Parcha jabłoni – grzyb Venturia ineaqualis
  2. Chorób przechowalniczych” mających swój początek w fazie kwitnienia:
   • sucha lub miękka zgnilizna przykielichowa (grzyb Botrytis cinerea)
   • choroby gniazda nasiennego – odśrodkowe gnicie gniazda nasiennego lub spleśnienie gniazda nasiennego (grzyby z rodzaju Alternaria i Fusarium)
 • Jeżeli zagrożenie pozostanie na bardzo wysokim poziomie warto powierzyć swój sad pod ochronę produktu, wykazującego największe spektrum zwalczanych grzybowych czynników chorobotwórczych.
 • Zgodnie z dewizą…
  JEDEN PRODUKT –> JEDEN ZABIEG –> KILKA CHORÓB

  … warto do ochrony jabłoni w okresie kwitnienia wybrać produkt Luna Experience 400 SC.
 • Połączenie dwóch substancji aktywnych (fluopyram oraz tebukonazol) pozwala na kompleksową ochroną drzew jabłoni właśnie w okresie kwitnienia, kiedy wzrasta ryzyko porażenia najbardziej wrażliwych tkanek – kwiatów, przez szereg gatunków grzybów wywołujących zgnilizny przykielichowe oraz gniazda nasiennego. Luna Experience cechuje się działaniem systemicznym - powinna być stosowana w temperaturze powyżej 10 stopni C.
 • Wybierając preparat Luna Experience chronimy również drzewa przed mączniakiem jabłoni. W obecnym sezonie, póki co, ponownie jest to choroba nr 1 ze względu na bardzo ciepłą i sucha wiosnę. Oprócz standardowych zabiegów zapobiegawczych np. preparatami strobilurynowymi (Zato 50 WG, Flint Plus 64 WG) mającymi za zadanie chronić młode tkanki przed infekcjami wtórnymi mączniaka jabłoni, już teraz powinniśmy stosować produkty, które pozwolą ograniczyć wzrost grzybni, zarodnikowanie oraz kiełkowanie zarodników konidialnych.
 • PODSUMOWUJĄC – Luna Experience stanowi jedno z najlepszych rozwiązań do ochrony jabłoni, szczególnie w okresie największego zagrożenia jakim jest czas kwitnienia i zapowiadane opady deszczu, przed całym kompleksem chorób grzybowych na czele z parchem jabłoni, mączniakiem jabłoni oraz chorobami (zgniliznami) gniazda nasiennego i okolic przykielichowych. Skoro dążymy do ograniczania liczby zabiegów ochroniarskich – wybierajmy te rozwiązania, które pozwolą za jednym razem pozbyć się kilku istotnych problemów !

 

Szymon Jabłoński, Bayer

Fot.1 – Szymon Jabłoński

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.