Komunikat sadowniczy z dnia 30 kwietnia 2018 roku

JABŁONIE – Parch jabłoni

 • Presja tej choroby nadal utrzymuje się na wysokim poziomie – wpływ na to mają głównie warunki pogodowe panujące w obecnym sezonie, tzn. wysokie temperatury powietrza oraz sporadyczne (przelotne) opady deszczu, które nie zawsze powodują wysiew zarodników workowych (po dłuższym okresie przesuszenia otocznie muszą pochłonąć wodę, aby ponownie uzyskać zdolność do wysiewu zarodników). Szybkie „osuszenie” roślin po deszczu doprowadza do załamania infekcji – zarodniki mogą kiełkować jedynie w obecności wody.
  Obecnie kumulacja zarodników gotowych do wysiewu osiągnęła duże rozmiaru, co może skutkować silnym zagrożeniem po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu. Nadal priorytetem w walce ze sprawcą tej choroby są zabiegi zapobiegawcze preparatami kontaktowymi. W związku z intensywnym przyrostem masy liściowej zalecamy wykonanie takiego zabiegu w jak najkrótszym odstępie czasu przed zapowiadanymi opadami
 • Może się okazać, że o skuteczności ochrony przed parchem w tym sezonie zadecydują podjęte przez Nas działania po wystąpieniu jednego, intensywnego wysiewu zarodników workowych skutkującego silną bądź ekstremalnie silną infekcją. Jeśli do tego dojdzie kolejnym krokiem musi być zastosowanie preparatu o działaniu interwencyjnym. Utrzymująca się w ciągu dnia wysoka temperatura powietrza może skutkować skróceniem okresu działania preparatów układowych – zarodnik, który skiełkuje i wniknie do tkanek liścia będzie intensywnie się rozwijał w cieplejszych warunkach. Dlatego ogromnie ważne jest monitorowanie sytuacji „na bieżąco” i podejmowanie decyzji o wyborze środka na podstawie analizy wykresów symulujących rozwój chorób (www.vademecum.cropscience.bayer.com.pl) oraz warunków panujących w Naszym sadzie (temperatura powietrza, intensywność opadu, długość utrzymywania się zwilżenia)
 • Poniżej prezentujemy wykresy z programu RIMpro (wyk.1, wyk.2) symulującego rozwój sprawcy parcha jabłoni - jak widać zagrożenie jest zmienne w zależności od rejonu i zapowiadanych opadów deszczu – dlatego priorytetem jest śledzenie prognoz pogody, aby w porę wykonać zabieg zapobiegawczy. Jako produkt do zabiegu zapobiegawczego i interwencyjnego możemy polecić Luna Experience 400 SC – kombinacja dwóch substancji czynnych pozwala wydłużać skuteczność działania poinfekcyjnego tego preparatu nawet do 72h (zalecamy jednak wykonać zabieg jak najszybciej po wystąpieniu infekcji!).
  Dodatkowo stosując Lune Experience zwalczamy sprawcę drugiej jakże ważnej w tym sezonie choroby – mączniaka jabłoni.


Wykres 1 (z lewej) – lokalizacja Kozietuły Nowe (centralna Polska – okolice Błędowa)

Wykres 2 (z prawej) – lokalizacja Sadowo (centralna Polska – okolice Rybna)

 

JABŁONIE – Mączniak jabłoni

 • Analizując powyższy wykres zwróćmy uwagę na żółte pola informujące o wysiewie zarodników konidialnych, które dokonują infekcji wtórnych. Najbliższe kilka /kilkanaście dni może przynieść intensywny rozwój mączniaka o ile proces ten nie zostanie spowolniony opadami deszczu.


Wykres 3 – Symulacja rozwoju sprawcy mączniaka jabłoni (lokalizacja – Kozietuły)

 • Zalecamy w szczególności stosowanie najprostszego rozwiązania jakim jest wycinanie – usuwanie z drzew wszelkich przejawów obecności tego grzyba (bielących się rozet liściowych, rozet kwiatowych, młodych przyrostów). Tym prostym zabiegiem agrotechnicznym zmniejszamy presję choroby podnosząc jednocześnie skuteczność planowanego zabiegu środkiem ochrony roślin
 • Podobnie jak w ochronie przed parchem tak i w przypadku walki z mączniakiem jabłoni dużą rolę odgrywają zabiegi zapobiegawcze – mające na celu ochronę młodych liści przed infekcjami. Wysoką skuteczność działania zabezpieczającego wykazują preparaty strobilurynowe (Zato 50 WGFlint Plus 64 WG). Dzięki specyficznemu mechanizmowi działania efektywnie chronią młode tkanki poprzez hamowanie zarodnikowania grzybni mączniaka oraz kiełkowania zarodników odpowiedzialnych za infekcje wtórne.
 • Jak pokazuje poniższy wykres (wyk. 4) Luna Experience 400 SC charakteryzuje się wysoką skutecznością w ochronie zarówno liści rozetowych jak i liści na długopędach – w porównaniu do szeroko stosowanego preparatu porównawczego z grupy SDHI.


Wykres 4 – wyniki doświadczenia przeprowadzonego w ubiegłym sezonie (2017) na odmianie Idared. W doświadczeniu porównywano siłę produktów z grupy SDHI w ochronie jabłoni przed sprawcą mączniaka.

 

DRZEWA PESTKOWE

 • W uprawie wiśni i czereśni często zauważalnym problemem są drobne, gęsto rozsiane po górnej stronie blaszki liściowej plamy o zabarwieniu brunatnoczerwonym (drobna plamistość liści drzew pestkowychfot.1.). Dopóki dotyczy to wybiórczych liści – nie stanowi większego problemu dla zdrowotności drzew. Problem pojawia się jednak z chwilą natężenia objawów po kwitnieniu, gdy częste opady deszczu sprzyjają infekcjom wtórnym sprawcy wyżej opisanych objawów. W ubiegłym sezonie w związku z licznymi stratami przymrozkowymi, kwatery wiśni i czereśni bywały często zaniedbane w ochronie, co skutkowało nasileniem występowania sprawcy tej choroby, a tym samym zwiększyła się presja chorobowa na obecny sezon. W okresach zwiększonego ryzyka infekcjami ze strony drobnej plamistości liści drzew pestkowych warto zastosować zarejestrowany do jej zwalczania fungicyd Luna Experience w dawce 0,6 L/ha. Dzięki systemicznemu przemieszczaniu się w roślinie, substancje aktywne zawarte w preparacie wykazują właściwości interwencyjne w stosunku do zwalczanego patogenu.


Fot.1. (z lewej) Objawy drobnej plamistości na liściach wiśni
Fot.2.
(z prawej) Objawy dziurkowatości liści drzew pestkowych na śliwie


Fot.3. – objawy rdzy na liściach śliwy

 • Często w obrębie małych, jasnozielonych plamek na liściach, tkanka ulega wykruszeniu, co powoduje powstawanie małych bądź rozległych dziur. Choroba zwana dziurkowatością liści drzew pestkowych (fot.2.) najczęściej występuje w uprawach śliw (rzadziej wiśni i czereśni). Na odmianach podatnych, szczególnie w młodych nasadzeniach, może wyrządzić duże szkody. W przypadku zaobserwowania na liściach nasilonych objawów dziurkowatości można z powodzeniem zastosować preparat Zato 50 WG, z grupy strobiluryn, dedykowany do ochrony śliw od fazy kwitnienia do zbioru owoców (14 dni karencji). Preparat ten, w dawce 0,15 kg/ha, sprawdzi się również w zwalczaniu innej choroby w tej uprawie – rdzy śliwy (fot.3.). Ważne, aby nie lekceważyć pojawienia się tej choroby w sadzie, ponieważ przy dużym nasileniu może prowadzić do całkowitej defoliacji drzew. Jeśli nie zadbamy o zdrowy liść, nie możemy myśleć o plonie wysokiej jakości. W uprawie wiśni i czereśni zabieg Luną Experience zwalczy sprawcę dziurkowatości liści.

 

Szymon Jabłoński, Bayer

Wykres 1,2,3,4 – materiały BAYER
Fot.1,2,3 – Szymon Jabłoński

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.