Komunikat sadowniczy z dnia 8 września 2017 roku

JABŁONIE I GRUSZE – CHOROBY PRZECHOWALNICZE

 • Przedzbiorczo, gdy warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi i procesowi infekcji przez patogeny grzybowe, należy wykonać minimum dwa zabiegi produktami, które nie tylko zabezpieczają owoce, ale również działają interwencyjnie w stosunku do sprawców chorób przechowalniczych.

  Odmiany, których zbiór jest planowany w przeciągu 2 tygodni, warto zabezpieczyć preparatem Luna Experience 400 SC (w dawce 0,75 L/ha), która poradzi sobie z całym kompleksem chorób przechowalniczych, takich jak: gorzka zgnilizna owoców, mokra zgnilizna owoców, szara pleśń, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych czy parch przechowalniczy.

  W przypadku odmian jabłek, których zbiór jest przewidziany na przełomie września i października, warto w tym momencie zastosować inny preparat, działający równie skutecznie na gorzką zgniliznę owoców – Zato 50 WG, w dawce 0,2 kg/ha.

  Zato 50 WG i Luna Experience 400 SC posiadają 14 dniowy okres karencji, a ze względów na moc produktu, Lune Experience warto wykorzystać w ostatnim, najbardziej newralgicznym okresie tuż przed zbiorem.

                                                             

 

WYZNACZANIE TERMINU ZBIORU

 • Długość przechowywania jabłek i gruszek w komorach chłodniczych zależy w dużej mierze od stanu fizjologicznego tych owoców zebranych jesienią. O tym, jakie jabłka i gruszki wyjmiemy wiosną z komór, decyduje prawidłowy zbiór w odpowiednim, wyznaczonym dla danej odmiany terminie. Istnieją trzy podstawowe parametry, które musimy monitorować w okresie przedzbiorczym, aby określić okno zbioru konkretnej odmiany na konkretnym stanowisku. Są to:

  1. Zawartość ekstraktu w soku, mierzona przy pomocy refraktometru, to nic innego jak ocena zawartości cukrów w soku, których ilość zwiększa się wraz z dojrzewaniem owoców. Im wyższa zawartość cukrów tym wyższy wynik pomiaru dokonanego przez refraktometr. Na szkiełko tego urządzenia należy nanieść kroplę wyciśniętego soku i pod światło określać % zawartość cukrów, oznaczoną w stopniach Brixa.

  2. Jędrność miąższu, mierzona przy pomocy jędrnościomierza (ręczny bądź ustawiony na statywie). Pomiaru jędrności dokonujemy na miąższu, po uprzednim ścięciu skórki owocu. Dla jabłek używamy trzpienia o średnicy 11 mm, a dla gruszek o średnicy 8 mm.

  3. Indeks skrobiowy, czyli stan rozkładu skrobi w owocu określany za pomocą barwnej reakcji skrobi na roztwór jodu w jodku potasu (zwany płynem Lugola). Skrobia będąca polisacharydem pełni rolę substancji zapasowej, a w procesie dojrzewania owoców jest rozkładana do cukrów prostych. Im więcej skrobi w owocu tym większa powierzchnia przekrojonego jabłka (w poprzek, przez środek gniazda nasiennego) będzie się barwiła na ciemnogranatowy kolor – co świadczy o niedojrzałości owocu. Istnieje 10-stopniowa skala rozkładu skrobi, gdzie 1 oznacza owoc całkowicie niedojrzały, a 10 owoc przejrzały.

  Ważne aby monitoring tych trzech parametrów był prowadzony systematycznie i obejmował wszystkie odmiany na danej działce/kwaterze. Każdy sad traktujmy jako odrębną jednostkę produkcyjną, na której występują zmienne warunki glebowo-klimatyczne mające ogromny wpływ na proces dojrzewania owoców.
 • Wyznaczenie terminy zbioru zaczynamy zazwyczaj na dwa tygodnie przed uśredniona datą zbioru z lat poprzednich. Owoce do oceny należy zbierać z tzw. reprezentatywnych drzew na danej kwaterze (nie pobieramy prób z pierwszych drzew w rzędzie), zazwyczaj 15-20 owoców z kilku drzew, z zewnętrznej części korony, rosnących na wysokości wzroku. Pobrane owoce nie mogą wykazywać oznak chorób oraz innych zaburzeń fizjologicznych, np. poparzeń słonecznych. Wszystkie owoce poddajemy ocenie, następnie uśredniamy wyniki i porównujemy z powszechnie dostępnymi wzorcami.
 • INDEKS STREIFA – jest obecnie najczęściej wykorzystywanym wzorem do wyznaczenia początku i końca okresu zbioru danej odmiany. Mając pomierzoną zawartość ekstraktu w soku, jędrność owoców oraz indeks skrobiowy – podstawiamy dane pod następujący wzór:

  Poniżej prezentujemy tabelką z optymalnymi wartościami poszczególnych parametrów decydujących o osiągnięciu przez owoc dojrzałości zbiorczej oraz określony przy pomocy Indeksu Streifa (nie dla wszystkich odmian dostępny) termin początku i końca optymalnego okresu zbioru.

            

 • Zebranie owoców w optymalnym dla danej odmiany czasie pozwala również na ograniczenie ryzyka występowania chorób przechowalniczych oraz wszelkich zaburzeń fizjologicznych , np. oparzelizny powierzchniowej. Jak widać prawidłowy termin zbioru to pierwszy krok do poprawy jakości owoców, po okresie ich przechowywania, ale bez prawidłowej ochrony przed sprawcami chorób przechowalniczych, szczególnie w okresie deszczowej pogody, która nieustannie towarzyszy sadownikom od końca sierpnia, owoce mogą nie doczekać wiosny w obiektach przechowalniczych…


Szymon Jabłoński, Bayer

Zdjęcia: 1-4 – Szymon Jabłoński
Tabela 1 – Materiały ogólnodostępne

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.