Komunikat warzywniczy z dnia 1 czerwca 2018 roku

Witam,
Sezon wegetacyjny w pełni, wczesna i bardzo ciepła wiosna spowodowały przyspieszenie wegetacji roślin. Wschody roślin uprawnych w takich warunkach pogodowych przy wysokiej, jak na ten czas, temperaturze gleby rozpoczynają się kilka dni wcześniej. W wielu rejonach Polski, gdzie jest niedobór opadów, jest problem z wyrównaniem wschodów roślin uprawnych oraz osłabieniem działania herbicydów doglebowych.

Marchew

W przypadku niewyrównanych wschodów marchwi oraz gdy obserwujemy osłabienie działania herbicydów doglebowych zastosowanych przed-wschodowo. Zalecamy stosowania środka Sencor Liquid 600 SC w dawkach dzielonych 3 razy po 100 ml. Pierwszy zabieg możemy wykonać w fazie 2 liści właściwych marchwi, kolejne po ok. 5-7 dniach

Cebula ozima, dymka, z siewu wiosennego

W ostatnich dniach docierały do nas sygnały z różnych rejonów Polski o chorobach w uprawach cebuli z dymki. Przypominamy o monitorowaniu plantacji pod kontem mączniaka rzekomego oraz Stemphylium. Szczegółowe informacje nt. monitoringu i zwalczania mączniaka rzekomego znajdziecie państwo w komunikacje z 17 kwietnia 2018r.

 • Stemphylium vesicarium
  Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura. Objawy to początkowo jasnobrązowe eliptyczne plamy na starszych ( Fot 1), zewnętrznych liściach. W miarę rozwoju choroby liść zasycha.

              
Ochrona

 • Luna Experience 400 SC w dawce 0,5 l/ha, zabieg należy wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów. Oprysk tym preparatem zapewnia ochronę przed Stemphylium, Zgnilizną szyjki cebuli, alternariozą, rdzą oraz białą plamistością. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 2.
 • Fandango 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed mączniakiem rzekomym, zgnilizną szyjki cebuli oraz ogranicza rozwój Stemphylium . Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha

  Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów z tych samych grup chemicznych.

 

Monitorowanie szkodników

W całej Polsce panują dobre warunki do rozwoju pierwszego pokolenia połyśnicy marchwianki. Zalecamy monitorowanie plantacji marchwi pod kontem tego szkodnika.

Marchew

 • Połyśnica marchwianka (Psila rosae)
  Larwy pierwszego pokolenia wyrządzają szkody w okresie wschodów roślin. Jedna larwa może zniszczyć około 10 roślin w rzędzie. Larwy tej muchówki żerują na marchwi, pietruszce, selerze i pasternaku. Larwa jest walcowata , jasnożółta, długości około 7 mm. Samice składają jaja, tuż przy roślinie. Po 8-14 dniach wylęgają się larwy, które wgryzają się do korzeni. Drugie pokolenie pojawia się na przełomie lipca i sierpnia.


Monitoring

 • Zabiegi opryskiwania należy wykonać na podstawie monitoringu przy pomocy żółtych tablic lepowych. Tablice ustawia się na brzegach pola (20-30 cm od brzegu), po 3-4 z każdej strony pola. Tablice należy przeglądać codziennie i liczyć ilość odłowionych muchówek. Dorosłe muchówki maja długość około 5 mm. Tułów i odwłok jest koloru czarnego, a część głowy, czułki i odnóża koloru rudego (rdzawego). Odwłok jest szpiczasto zakończony. Progiem zagrożenia dla pierwszego pokolenia jest odłowienie od 1 do 2 (średnia z kilku tablic - na plantacjach o powierzchni od 1 do 2 ha rozstawiamy 5 tablic) muchówek (Fot. 2 )przez kolejne 3 dni. Należy wykonać 2 zabiegi opryskiwania co 7 dni jednym z zalecanych insektycydów.
 • Do ochrony plantacji marchwi przed Połyśnicą Marchwianką zalecamy preparat
 • Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha działający na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.

               

Warzywa kapustne

Nadal aktualny jest komunikat z 17 kwietnia dotyczący śmietki kapuścianej.

Mączlik warzywny (Aleyrodes proletella )(Fot.2)

W rejonach Polski gdzie szkodnik wystąpił masowo w roku 2017 zaleca się monitorowanie rozwoju pierwszego pokolenia. Szkodnik ten zimuje przeważnie na glistniku jaskółcze ziele oraz na rzepaku. Wiosną na żywicielu zimowym rozwija się pierwsze pokolenie mączlika, a osobniki dorosłe tego pokolenia przelatują na warzywa kapustne, na których rozwija się do 5 pokoleń.

W celu skutecznej ochrony należy rozpocząć zabiegi chemiczne wcześnie aby uniknąć namnożenia się szkodnika.

 • Do zwalczania mączlika zalecamy preparat Movento 100 SC w dawce 0,75 l/ha. Zabieg powinien być wykonany w momencie składania jaj ( fot. 3 ). Preparat Movento najskuteczniej zwalcza larwy L1 dlatego oprysk powinien być wykonany wcześniej. Zalecana ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. Odstęp miedzy zabiegami minimum 14 dni. Preparat Movento zwalcza również mszyce, których nalotu na plantacje warzywach kapustnych możemy spodziewać się w najbliższych dniach.

            

 • Tantniś krzyżowiaczek (Plutella maculipennis) W całej Polsce rozpoczął się nalot wiosennego pokolenia tantnisia krzyżowiaczka.
  Szkody wyrządzają gąsienice (do 12 mm długości), jasnozielone z wyraźną segmentacją ciała i ciemną głową. Gąsienice wiosennego pokolenia żerują w liściach sercowych i w zawiązujących się główkach kapusty, różach kalafiora i brokułu. Rośliny z uszkodzonym przez tantnisia stożkiem wzrostu nie zawiązują główek i róż. Gąsienice początkowo minują liście, później zjadają miękisz w skutek czego powstają "okienka" w liściach zewnętrznych Fot.4                              

            

Cebula

W całej Polsce istnieje duże zagrożenie z strony śmietki cebulanki fot. Larwy wgryzają się do rośliny od dołu, zjadając najpierw korzenie i poprzez piętkę wchodzą do nasady szczypioru ( Fot. 5). Rośliny pozbawione korzeni więdną i łatwo dają się wyciągnąć z ziemni ( Fot. 6 ). Do zwalczania śmietki cebulanki polecamy preparat Decis Mega 50 EW w dawce 0,15 l/ha o działaniu kontaktowym i żołądkowym.
          

          

Katarzyna Gładka – Kubiak, Bayer

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.