Komunikat warzywniczy z dnia 15.05.2017 roku

Rozszerzenie rejestracji fungicydów:

  • W bieżącym sezonie na podstawie decyzji MRiRW z dnia 21.lutego 2017, oraz 12 kwietnia 2017 firma Bayer uzyskała małoobszarowe rozszerzanie rejestracji fungicydów Luna Experience 400 SC (m.in. Pietruszka, pasternak, cebula, czosnek, warzywa kapustne) oraz Luna Sensation 500 SC (m.in. sałata, fasola szparagowa, grochy). Podstawowe informacje nt. stosowania: zalecane dawki, gatunki w dalszej części Komunikatu.


Koniec zeszłego tygodnia przyniósł nam znaczną poprawę warunków pogodowych, ustały opady deszczu, temperatura oscyluje na poziomie 15-22 stopni C. Sprzyja to poprawie kondycji uprawianych warzyw, ale również stwarza dobre warunki do wzrostu chwastów, pojawu szkodników i chorób.

Cebula

Cebula ozima

Dotychczasowy przebieg pogody w kwietniu i maju a zwłaszcza występujące przymrozki, które w znaczy sposób (stres termiczny, uszkodzenia mechaniczne tkanek przez niskie temp.) przyczyniły się do wystąpienia pierwszych objawów Stemphylium. Dlatego też w najbliższych dniach zalecam zabieg przeciwko tej nowej i niestety coraz częściej występującej chorobie, która to pojawia się już i w tym sezonie. Panujące obecne warunki pogodowe (temp. Pow. 15 stopni C) – to bardzo dobry moment na zastosowanie nowości w ochronie cebuli – Luna Experience 400 SC, zgodnie z etykietą od fazy BBCH 41- w dawce 0,5 l/ha.

Pamiętajmy również iż cebula ozima jest pierwotnym źródłem zakażenia mączniakiem rzekomym. Dlatego też zalecam szczegółowe lustracje plantacji, zwłaszcza w zagłębieniach terenu, oraz miejscach osłoniętych – pod kątem obecności mączniaka rzekomego. Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatu:

  • Infinito 675,5 SC w dawce 1,6 l/ha oraz
  • Fandango 200 EC w dawce 1-12,5 l/ha (od fazy tworzenia się zgrubienia cebulowego). Dodatkową zaletą Fandango, jest to że ogranicza również Stemphylium a także działa stymulująco na wzrost rośliny. Do ochrony przeciwko mączniakowi można zastosować jeden z zarejestrowanych fungicydów – mieszania substancji systemicznej z mankozebem.

Cebula z siewu.

Wkraczamy w intensywny okres ochrony herbicydowej. W zależności od terminu siewu, lokalizacji cebula znajduję się w fazie od kolanka (faza spinacza) poprzez flagę do wrastającego 1 liścia właściwego, obserwuję się również duże zróżnicowanie w ramach jednego terminu siewu. Dlatego też pamiętajmy o właściwym doborze herbicydów do występujących gatunków chwastów na polu, oraz dawek.
Z rozwagą podchodźmy do tzw. „zaleceń holenderskich” , unikajmy stosowania preparatów z niewiadomych źródeł, a także o innych składach formulacyjnych.

Chłodna i deszczowa pogoda w kwietniu mogła przesunąć okres wylotu much śmietki cebulanki, dlatego zalecam lustrację, i od fazy 1 liścia wykonanie zabiegów jednym z zarejestrowanych insektycydów np. Decis Mega 50 EW w dawce 0,15 l/ha.

Warzywa kapustne

Śmietka kapuściana

Dzięki poprawie warunków pogodowych, przy obecnych temperaturach należy spodziewać się wylotów muchy śmietki kapuścianej. Najlepszym rozwiązaniem do monitorowania odłowu tego szkodnika, jest stosowanie pułapek zapachowych.

Ustawianie pułapek:

  • na plantacjach wczesnych warzyw kapustnych pułapki powinny być już ustawione . Nalot śmietki kontrolowany jest przez około 4 tygodnie,
  • na plantacji, niezależnie od jej powierzchni ustawia się 2 pułapki,
  • w ustalonych terminach, np. dwa razy w tygodniu, notuje się ilość odłowionych much w naczyniu (Fot. 6)
  • Progiem zagrożenia jest odłowienie minimum 2 samic śmietki kapuścianej dziennie w okresie 2 kolejnych dni (średnia z dwóch pułapek).
  • Termin wykonania zabiegu - jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 200C to zabieg wykonuje się po 3 dniach a przy temperaturach niższych po 5 dniach. Jeżeli po zabiegu w dalszym ciągu odławiają się samice, to zabieg należy 2-3 krotne powtórzyć.
  • Zamiast monitorowania nalotu przy pomocy pułapek zapachowych można prowadzić obserwacje nad składaniem jaj. Jaja są białe, podłużne, długości do 1,2 mm. Znalezienie w pobliżu szyjki korzeniowej 10 jaj na 10-ciu kolejnych roślinach jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania.

                

             

Ochrona chemiczna:

Opryskiwanie insektycydem należy wykonać w okresie lotu muchówek. Optymalny termin ustala się przy pomocy pułapek zapachowych odławiających tylko ciężarne samice (Fot.4i 6). Przypominamy, że rejestrację w warzywach kapustnych m.in. do zwalczania śmietki kapuścianej ma insektycyd Proteus 110 OD. Stosowany w dawce 0,75 l/ha działa na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie. Przypominamy również o pozytywnym działaniu preparatu Movento 100 SC na ograniczanie populacji śmietki kapuścianej. Preparat ten jest zarejestrowany w ochronie warzyw kapustnych przed mszycami i mączlikiem w dawce 0,75 l/ha.

Warzywa korzeniowe, inne

Trwają siewy późnych odmian marchwi do przechowania, nasadzenia selerów korzeniowych a także sałat. Bardzo poważnym problemem w tych uprawach jest zgnilizna Twardzikowa. Aby skutecznie ograniczyć szkodliwość tej choroby zachęcam do zastosowania fungicyd biologiczny CONTANS WG. Preparat sprawdzony i uznany przez czołowych producentów warzyw. Czas najwyższy do zastosowania go w Twoim gospodarstwie.

Zachęcam Wszystkich do regularnego sprawdzania zagrożenia pod katem najważniejszych chorób w uprawach warzywniczych. Te informacje znajdują się na stronach internetowych Bayer. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://vademecum.cropscience.bayer.com.pl/
 

Radosław Suchorzewski, Bayer

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.