Komunikat warzywniczy z dnia 19.05.2017 roku

W bieżącym tygodniu obserwujemy dalszą poprawę warunków temperaturowych. Sprzyja to poprawie kondycji roślin uprawnych, i jednocześnie bardzo uaktywnia szkodniki.

Marchew

Połyśnica marchwianka (Psilla rosae)

W okolicach Błonia (mazowieckie) odłowiono na żółte tablice, już pierwsze muchówki połyśnicy marchwianki.

Pierwsza dekada maja do poł. czerwca to czas pierwszego wylotu tej muchówki. W zależności od rejonu kraju i terminu siewu marchew znajduję się w fazie od wschodów, poprzez liścienie do 2 liści właściwych.

Szkodliwość połyśnicy marchwianki 1 pokolenia , polega na uszkadzaniu wschodzących roślin, a także tych znajdujących się w fazie 1-2 liści właściwych (a takie fazy obecnie mamy).

Dlatego też zachęcam i namawiam do stosowania żółtych tablic lepowych , w celu monitoringu wylotów połyśnicy marchwianki. Zabieg chemiczny wykonujemy po odłowieniu 1 muchówki średnio na 1 tablicy przez kolejne 3 dni (fot.2). Zabieg powtarzamy po 7 dniach

Do ochrony plantacji marchwi przed połyśnicą marchwianką zalecamy zgodnie z nową rejestracją z dnia 21 lipca 2016 insektycyd Decis mega 050 EW w dawce 0,15 l/ha działający na szkodniki kontaktowo i żołądkowo lub preparat Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha działający na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.

 

Warzywa kapustne

Śmietka kapuściana

Poprawa warunków pogodowych sprzyja wylotom muchówki śmietki kapuścianej.

Z lustracji wykonanych na plantacjach brokuła na Kujawach wynika, że wyloty śmietki kapuścianej mamy już w pełni.

W celu monitorowania wylotów śmietki kapuścianej stosujmy pułapki zapachowe.

Ustawianie pułapek:

  • na plantacjach wczesnych warzyw kapustnych pułapki powinny być już ustawione . Nalot śmietki kontrolowany jest przez około 4 tygodnie,
  • na plantacji, niezależnie od jej powierzchni ustawia się 2 pułapki,
  • w ustalonych terminach, np. dwa razy w tygodniu, notuje się ilość odłowionych much w naczyniu (Fot. 4)
  • Progiem zagrożenia jest odłowienie minimum 2 samic śmietki kapuścianej dziennie w okresie 2 kolejnych dni (średnia z dwóch pułapek).
  • Termin wykonania zabiegu - jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 20 stopni C to zabieg wykonuje się po 3 dniach a przy temperaturach niższych po 5 dniach. Jeżeli po zabiegu w dalszym ciągu odławiają się samice, to zabieg należy 2-3 krotne powtórzyć.
  • Zamiast monitorowania nalotu przy pomocy pułapek zapachowych można prowadzić obserwacje nad składaniem jaj. Jaja są białe, podłużne, długości do 1,2 mm. Znalezienie w pobliżu szyjki korzeniowej 10 jaj na 10-ciu kolejnych roślinach jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania.

 

Ochrona chemiczna:

Opryskiwanie insektycydem należy wykonać w okresie lotu muchówek. Optymalny termin ustala się przy pomocy pułapek zapachowych odławiających tylko ciężarne samice (Fot.3 i 4). Przypominamy, że rejestrację w warzywach kapustnych m.in. do zwalczania śmietki kapuścianej ma insektycyd Proteus 110 OD. Stosowany w dawce 0,75 l/ha działa na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie. Przypominamy również o pozytywnym działaniu preparatu Movento 100 SC na ograniczanie populacji śmietki kapuścianej. Preparat ten jest zarejestrowany w ochronie warzyw kapustnych przed mszycami i mączlikiem w dawce 0,75 l/ha.

Zachęcam Wszystkich do regularnego sprawdzania zagrożenia pod katem najważniejszych chorób w uprawach warzywniczych. Te informacje znajdują się na stronach internetowych Bayer. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://vademecum.cropscience.bayer.com.pl/

Radosław Suchorzewski, Bayer

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.