Komunikaty

Komunikaty sadownicze
Komunikaty sadownicze

Komunikaty aktywne
Przygotowuje: Tomasz Gasparski i Szymon Jabłoński – Bayer Sp. z o.o.

Komunikaty jagodowe
Komunikaty jagodowe

Komunikaty aktywne
Przygotowuje: Tomasz Gasparski – Bayer Sp. z o.o.

Komunikaty warzywnicze
Komunikaty warzywnicze

Komunikaty aktywne
Przygotowuje: Katarzyna Gładka – Bayer Sp. z o.o.

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.