Stacje meteo

Drzewa owocowe
Drzewa owocowe

Prezentujemy dane meteorologiczne (temperatura, wilgotność względna, opady, zwilżenie liścia) z kilkunastu lokalizacji stacji meteo wraz z modelami chorobowymi parcha jabłoni Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. [infekcja askosporów, konidiów] oraz Bruntanej zgnilizny drzew pestkowych  Monilia laxa.

Rośliny jagodowe
Rośliny jagodowe

Prezentujemy dane meteorologiczne (temperatura, wilgotność względna, opady, zwilżenie liścia) z kilkunastu lokalizacji stacji meteo wraz z modelami chorobowymi szarej pleśni Botrytis cinerea oraz mączniaka prawdziwego truskawki Sphaerotheca maculari oraz skórzastej zgnilizna owoców Phytophthora cactorum

Warzywa
Warzywa

pierwszy komunikat warzywniczy 2017 ukaże się wkrótce

grunt to bezpieczeństwo
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zlecanych środków bezpieczeństwa.